viber image 2023 04 17 10 36 54 931

Banner 1170x210

OBAVIJEST SVIM KLUBOVIMA SUPERLIGE , PRVE LIGE F BIH I PREMIJER LIGE

Obavještavamo Klubove članove OS FBiH  koji se u sezoni 2023/24 takmiče u svim kategorijama, da su ubuduće dužni za svakog igrača-icu dostaviti orginalni izvod iz matične knjige rođenih - rodni list ili ovjerenu kopiju.

Također, svi Klubovi koji su do danas dobili registracije za igrače-ice mlađe od 18 godina dužni su da dostave originalne rodne listove najkasnije do 8.12.2023.

Obrazloženje: Poštovani “pošteni” Klubovi članovi OSFBiH,

došlo je do otkrića da su neki Klubovi falsifikovali rodne listove i izvršili registraciju igrača-ica koji su igrali za mlađe kategorije. Smatramo da je ‘’NEPOŠTENO’’ od tih Klubova da ovo rade i da izvode na teren starije igrače-ice protiv Klubova koji pošteno rade. Na kraju kada se spozna činjenica ko je akter nepoštenosti, pokrenut ćemo disciplinski postupak protiv svih odgovornih. Niti jedna registracija više neće biti urađena i izdata bez originala ili ovjerene kopije rodnog lista.

 

OSFBiH

ČESTITKE EKIPAMA NA OSVAJANJU KUPA FBIH 2023/24

Odbojkaški savez Federacije Bosne i Hercegovine

upućuje iskrene čestitke ekipi

OK „IGMAN“  ILIDZA na osvojenom KUPU FBIH u ženskoj kategoriji  u sezoni 2023/24

PSX 20230416 203342

 

 

Odbojkaški savez Federacije Bosne i Hercegovine

upućuje iskrene čestitke ekipi

HOK "MAGIC ICE" DOMALJEVAC na osvojenom KUPU FBIH  u muškoj kategoriji u sezoni 2023/24

PSX 20230416 203342

Domaćinstva finalnih utakmica KUPA FBiH

Na sastanku Takmičarske komisije OSFBiH održanoj   11.11.2023 god. sa početkom u   10:00 h u prostorijama Saveza u Tuzli, na kojoj su prisustvovali   Ibrahim Kurtić-Predsjednik T.K .i Salem Zenunović- član TK. Pored članova TK sastanku je prisustvovao Kemal Arifhodžić-Direktor Takmičenja.

Na sastanku je razmatran sljedeći :

                                                                         DNEVNI RED

  1. Pregled i evidencija prispjelih prijava Klubova za organizaciju domaćinstva Finala KUP-a FBiH i dodjela   organizacije


Nakon usvojenog dnevnog reda prešlo se na razmatranje istog.

Tačka 1. Nakon otvorenih ponuda Komisija je donijela Odluke:
- 25.11.2023 god.(subota) Finalna utakmica KUP-a FBiH   za muške igra se u Orašju .

HOK „Magic Ice“ iz Domaljevca – OK „Kakanj 78“Kakanj

-26..11.2023 god.(nedjelja) Finalna utakmica KUP-a FBiH za žene igra se na Ilidži.

ŽOK“Igman“Ilidža –OK“Centar ORT“Sarajevo


O terminima i svim potrebnim informacijama Klubovi domaćini su dužni da pismeno obavijeste OSFBiH i Klubove učesnike najkasnije 5 dana prije zakazanog termina kao i Službena lica.

 

DOSTAVLJENO:
-Stranica Saveza
-a/a
-Klubovima organizatorima

 

                                                                                                     Takmičarska Komisija:

  1. Ibrahum Kurtić             _____________________
  2. Salem Zenunović         _____________________

 

JAVNI POZIV KLUBOVIMA

Pozivaju se Klubovi članovi OSFBiH da izvrše prijavu takmičenja u mlađim kategorijama.
Prijave izvršiti pismenim putem do 1.12.2023 god.(da dođu u kancelariju saveza) na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ili putem pošte na adresu saveza . Prijave moraju biti ovjerene od strane Kluba pečatom i potpisane od ovlaštene osobe za zastupanje i predstavljanje Kluba. Prijave koje stignu nakon određenog roka neće biti prihvaćene.
Nakon izvršenih prijava Takmičarska komisija će zasjedati i odrediti grupe, a nakon toga biće raspisan Konkurs za domaćinstva.

Klubovi koji igraju ligu za kadetkinje nemogu izvršiti prijavu u kategoriji kadetkinja.

Do 1.12.2023 god. Klubovi su dužni dostaviti dokumentaciju za registraciju mlađih kategorija.

Godišta koja imaju pravo nastupa za mlađe kategorije:

         - Pionirke 2009 i mlađe
         - Pioniri 2008 i mlađi
         - Kadetkinje 2007 i mlađe
         - Kadeti   2006 i mlađi
         - Juniorke 2005 i mlađe
         - Juniori   2004 i mlađi.

OSFBiH

Odluka o zabrani igranja Kadetske lige „SUBOTOM POSLE 12.00 sati“

DBOJKAŠKI SAVEZ                                                                                              

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Broj: 1996-10/23

Tuzla, 20.10.2023. god.

     Na osnovu čl.50. Statuta Odbojkaškog saveza Federacije Bosne i Hercegovine, Upravni odbor na  telefonskoj sjednici održanoj 20.10.2023. god. donijelo je

O D L U K U

Član 1.

Donosi se Odluka o zabrani igranja Kadetske lige „SUBOTOM POSLE 12.00 sati“ A1 i A2 grupa. U takmičarskoj sezoni 2023/24 god.

Utakmice se subotom mogu zakazati u periodu od 9.30 - 12.00 sati

Član 2.

Za relizaciju ove Odluke zadužuje se kancelarija saveza.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 28.10.2023 god.

Dostavljeno:

1× a/a

1x Upravni odbor

1x Nadzorni odbor

P R E D S J E D N I K

Dr.sci.  Miloš Jelčić s.r.