viber image 2023 04 17 10 36 54 931

Banner 1170x210

OBAVIJEST KLUBOVIMA O ODRŽAVANJU JEDNODNEVNOG SEMINARA

U skladu sa Odlukom UO OS FBiH održat će se jednodnevni seminar za Klubove (Predsjednici Klubova , sekretari Klubova i Službeni predstavnici na utakmicama).

Seminar će se održati 20.01.2024 god. /subota/ u Sali HOTELA HOLLYWOOD ILIDžA.

Program:
-10:30 h - 10:55 h - Evidencija prisutnih učesnika seminara
-11:00 h - 12:00 h –Analiza akata OSFBIH i prezentacija istih
-12:00 h – 13:30 h-Analiza dostavljanja dokumentacije u kancelariju
OSFBiH. Priprema i protokol organizacije utakmice.
-13:30 h. -Zajednički ručak.

Kotizacija po osobi iznosi 58,50 KM (sa pdv-om), uplate izvršiti na račun
OS FBiH
1020130000064667-Union Banka.
Svrha doznake: Učešće na seminaru

-Rok za uplate i prijavu potrebno je izvršiti do 17.01.2024. god.
Klubovi su dužni na mail saveza izvršiti prijavu osoba sa naznakom Učešće na jednodnevnom seminaru (navesti imena i prezimena učesnika), zbog plana i programa rada.
Poslije pomenutog datuma ne može se izvršiti uplata niti prijaviti učesnike.

Za sve navedene Seminar je obavezan.

                                                                                                                                       OSFBiH

Domaćinstva i raspored turnira u mlađim kategorijama

Domaćinstva i raspored turnira u mlađim kategorijama možete preuzeti OVDJE

OBAVIJEST

Obaviještavamo Klubove da utakmice redovnog 11 kola za Kadetkinje Grupa A-2 i zaostale utakmice u redovnom prvenstvu, Klubovi ne mogu zakazati 23.12.2023 god.(subota) do 17.00 zbog održavanja redovnog Seminara za Sl.lica.

                                                                                                                             OSF BiH

OBAVIJEST SLUŽBENIM LICIMA O ODRŽAVANJU JEDNODNEVNOG SEMINARA

Na Prijedlog Sudijske komisije te u skladu sa programom  i po odobrenju UO OSFBiH organizujemo jednodnevni seminar za službena lica (delegati i sudije Premijer lige , delegati Federalnih liga i sudije sa A i B liste za stalna takmičenja OS FBiH).

Seminar će se održati 23.12.2023 god. /subota/ u Sali HOTELA HOLLYWOOD ILIDžA.

Program:
-10:30 h - 10:55 h - Evidencija prisutnih učesnika seminara
-11:00 h - 13:30 h Seminar za službena lica
-13:30 h - Ručak

Kotizacija po osobi iznosi 50 KM, plaća se na licu mjesta.

Za sve navedene Seminar je obavezan.Oni koji ne budu prisustvovali seminaru organizovaće se dopunski seminar u Tuzli uz uplatu kotizacije od 200 KM . A oni koji nebudu prisustvovali nijednom seminaru neće moći vršiti funkciju Službenog lica u narednom periodu.

                                                                                                                                       OSFBiH

KONKURS za povjeravanje tehničke organizacije turnira u mlađim kategorijama OS FBiH – Regionalno takmičenje sezona 2023/24

U skladu sa Propozicijama takmičenja mlađih kategorija, Direktor takmičenja raspisuje sljedeći

KONKURS

za povjeravanje tehničke organizacije turnira u mlađim kategorijama
OS FBiH – Regionalno takmičenje sezona 2023/24

Član 1.

Organizator finalnih turnira u mlađim kategorijama je Odbojkaški savez FBiH koji povjerava tehničku organizaciju klubu, sportskom centru, sportskoj organizaciji i dr. na osnovu procjene opšteg interesa za razvoj i propagandu odbojke i uslova datih u ponudi na osnovu ovog Konkursa.

Član 2.

Tehnički organizator snosi troškove dvorane i kompletne organizacije turnira (ljekarska služba, redarske službe, materijal za rad delegata i izdavanje Biltena) i sve troškove službenih lica (putni troškovi, takse i troškovi pansiona za sudije i delegate, kao i takse za zapisničara ). U skladu sa članom 17. Propozicijama takmičenja u mlađim kategorijama:

-troškove pansionskih usluga gostujuće ekipe snose svaka za sebe,

-svaka ekipa sama snosi troškove puta,

Prema Propozicijama takmičenja mlađih kategorija, Pravilnika o takmičenju, Kalendaru takmičenja za sezonu 2023/2024. OS FBiH i njegovim izmjenama, planirano je da se održi ukupno 5 turnira u 5 kategorija i to:

-06/07.1.2024 god. – Pionirsko Ž –regionalno po grupama,

-13/14.1.2024 god. –Kadetsko M+Ž -regionalno po grupama,

-20/21.1.2024 god. –Juniorsko M+Ž -regionalno po grupama,

Član 3.

Pravo učešća na regionalnim turnirima imaju ekipe koje su na osnovu raspisanog Javnog poziva izvršile prijavu za takmičenje i koje su izvršile sve svoje finansijske obaveze prema OSFBiH .

Član 4.

Utakmice regionalnog takmičenja igraju se u dvoranama koje odgovaraju propisima iz Međunarodnih pravila igre i Pravilnika o takmičenju OS FBiH.

Član 5.

Ako ni jedna od ponuda ne zadovolji opšte (eliminatorne) uslove za dodjelu tehničke organizacije, razmotrit će se najpovoljnija pristigla ponuda.

Ako se na konkurs ne prijavi ni jedna zainteresovana strana, organizaciju završnog turnira preuzima OS FBiH, a troškove organizacije turnira snose svi klubovi učesnici podjednako.

Član 6.

Izbor tehničkog organizatora kao i uslove za organizaciju finalnog turnira, odredit će Takmičarska komisija OS FBiH na osnovu dostavljenih ponuda.

Član 7.

Konkurs, za sve kategorije, ostaje otvoren do 20.12.2023. godine

Sve prijave treba da stignu u prostorije OSFBiH do 20.12.2023. do 12:00h nakon čega će se izvršiti javno otvaranje ponuda i izbor najpovoljnijih ponuda za sve kategorije.

Prijave sa dokumentima slati ili dostaviti lično u zapečaćenoj koverti sa naznakom ''NE OTVARATI –PRIJAVA NA KONKURS ZA TAKMIČENJA U MLAĐIM KATEGORIJAMA-REGIONALNO TAKMIČENJE (PRVI KRUG) – KATEGORIJA ________________'' na adresu:

Odbojkaški savez Federacije Bosne i Hercegovine

Slatina 9, Novi tržni centar

75 000 Tuzla

 Direktor takmičenja OS FBiH

                                                                                                    ________________________________

       Mr. sci. Kemal Arifhodžić, dipl. ing. el.