viber image 2023 04 17 10 36 54 931

Banner 1170x210

TRENERSKI SEMINAR, 01.-03.SEPTEMBAR 2023. ‘’SRCA’’ AJDINOVIĆI

PETAK, 01. septembar

-       Dolazak učesnika seminara do 16.30 h.

-       17.00-18,00 – PROZIVANJE   I UVODNA RIJEČ

-       18;15 – 19:45 TEORETSKO PREDAVANJE -     Prof. Goran Nešić

-      20:00 - Večera i slobodne aktivnosti

      SUBOTA, 02. septembar

 • Doručak - od 8.00-8:40 h.
 • 00 – TEORETSKO PREDAVANJE-   Prof.Goran Nešić
 • 11:00 -Praktično predavanje - prof. Goran Nešić
 • sastoji se iz dva dijela :
  -prvi dio je pokazni trening sa djecom na temu: „Grupni rad sa ekipom“ i
  -drugi dio je sa trenerima: „Demonstracija i metodika učenja odigravanja prstima, čekićem i pokreta rukama za smeč“
 • 13:00 -Ručak i odmor

 

 • 16:30 TESTIRANJE UČESNIKA SEMINARA-tri grupe

16:30-17:15 Prva grupa

17:20-18:05 Druga grupa

18:10-18:55 Treća grupa

Spiskovi će biti objavljeni na Oglasnoj tabli u Ajdinovićima po grupama.

Grupe se ne mogu mijenjati niti polagati mimo zakazanog termina.

NEDJELJA, 03. septembar

 • Doručak-do 8.30 h.

9:00 – Okrugli sto- Analiza seminara i problematika Odbojkaškog sporta u BiH.

10.45 – ORGANIZACIJA UTAKMICA -Faruk Softić

13.00 h.Ručak i kraj seminara

Napomena:Svi treneri su sa sobom dužni ponijeti sportsku opremu zbog praktičnog dijela seminara. Treneri koji ne budu bili od početka do kraja seminara ,neće steći uslove za dobijanje trenerske licence.                                                                                                                     
                                                                                                                              OSFBiH         

OBAVIJEST

Obavještavaju se Klubovi koji su izvršili uplatu za Trenerski seminar, a nisu dostavili e-mail za koga je uplata izvršena, a to su:

OK Vogošća,

ŽOK Željezara,

OK Bužim,

UOK Mikasa i

OK Student

Potrebno je da na e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. dostave imena, najkasnije do 12.8.2023.god do 10:00h.

Ukoliko ne dostave, neće se moći izvršiti rezervacija.

OS FBiH

 

 

 

Prijava za KUP FBiH 2023/2024.

U skladu sa Propozicijama Kupa Federacije Bosne i Hercegovine, potrebno je da se federalni Klubovi i drugi zainteresovani prijave za takmičenje u Kupu.

Premijerligaši su obavezni učestvovati u Kupu Federacije Bosne i Hercegovine i isti se neprijavljuju.

Rok za prijavu je 1.9.2023. godine (petak) do 15 sati.

Prijave šaljite putem e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ili putem pošte na adresu saveza.

                                                                                                        OSFBiH

 

 

SEMINAR SLUŽBENIH LICA OS FBIH -23/24

Obavještavamo Službena lica OSF BiH da će seminar biti održan 08.09 i 10.09.2023 god. u S.R.C.A. Ajdinovići .

Plan i Program seminara bit će na vrijeme objavljen.

-Seminar počinje 08.09.2023 god. u 16.00 h a završava 10.09.2023 u 14.00 h.Za učesnike seminara obezbijeđen je „ ALL INCLUSIVE“.

Sva Službena lica OSFBiH koja učestvuju na seminaru dužni su uplatiti 220.00 KM na ŽR: 1020130000064667 u korist OSFBiH.

Svrha doznake: Učešće na seminaru za sezonu 2023/24.

Uplatu izvršiti do 01.09.2023. god.

Ukoliko uplata za Službena lica ne budu izvršena do određenog roka, Službena lica neće moći prisustvovati seminaru.-striktna primjena.

Napomena: Službena lica koji ne budu prisutvovali seminaru od početka do kraja, neće ostvariti uslov za izdavanje individualne licence za sezonu 2023/24.

Ukoliko neko od sl. Lica bude zainteresovan za polaganje za viši rang dužan je da se prijavi kod regionalnog komesara.

Ukoliko neko želi jednokrevetnu sobu dužan je da uplati kotizaciju u iznosu od 360.00 KM

( U CIJENU URAČUNAT PDV) i da pismeno obavijesti savez da je izvršio uplatu kako bi savez Hotel izvijestio o toj rezervaciji.

                                                                                                    OSFBiH

 

TRENERSKI SEMINAR OS FBIH -23/24

Obavještavamo Klubove i trenere OS FBiH da će trenerski seminar biti održan 01./02.i 03.09.2023. g. u S.R.C.A. Ajdinovići .

Plan i Program seminara bit će blagovremeno objavljen.

-Seminar počinje 01.09.2023 god. u 16.00 h, a završava 03.09.2023 u 14.00 h.

Za učesnike seminara obezbijeđeno je „ ALL INCLUSIVE“.

Svi treneri koji učestvuju na seminaru dužni su uplatiti 320.00 KM na

ŽR: 1020130000064667 u korist OS FBiH (u cijenu je uračunat PDV).

Svrha doznake: Učešće na trenerskom seminaru za sezonu 2023/24.

Uplatu izvršiti do 25.08.2023. god.

Ukoliko uplata za trenere ne bude izvršena do određenog roka isti neće moći prisustvovati seminaru.Naknadne uplate neće se moći izvršiti.

Treneri koji ne budu prisutvovali teoretskim predavanjima kao i praktičnom dijelu seminara od početka do kraja, neće ostvariti uslov za izdavanje individualne

licence-dozvole za rad. Molimo sve trenere da pročitaju na stranici saveza Pravilnik o licenciranju trenera te da će se isti kod izdavanja licenci za sezonu 2023/24 god. striktno primjenjivati. Seminaru mogu prisustvovati i treneri koji nisu trenutno angažovani u Klubovima uz iste uslove.

Klubovi koji izvrše uplatu za trenere dužani su dostaviti imena savezu putem e-maila kako bi savez izvršio rezervaciju za imenovane .

Napomena: Na seminar obavezno dostaviti ovjerenu kopiju diplome (oni koji do sada nisu dostavili u kancelariju OS FBiH).

Ukoliko neko želi jednokrevetnu sobu dužan je da uplati kotizaciju u iznosu od 360.00 KM

( U CIJENU URAČUNAT PDV) i da pismeno obavijesti savez da je izvršio uplatu kako bi savez Hotelu izvršio rezervaciju.

                                                                                                                                  OS FBiH