viber image 2023 04 17 10 36 54 931

Banner 1170x210

Odluka o zabrani igranja Kadetske lige „SUBOTOM POSLE 12.00 sati“

DBOJKAŠKI SAVEZ                                                                                              

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Broj: 1996-10/23

Tuzla, 20.10.2023. god.

     Na osnovu čl.50. Statuta Odbojkaškog saveza Federacije Bosne i Hercegovine, Upravni odbor na  telefonskoj sjednici održanoj 20.10.2023. god. donijelo je

O D L U K U

Član 1.

Donosi se Odluka o zabrani igranja Kadetske lige „SUBOTOM POSLE 12.00 sati“ A1 i A2 grupa. U takmičarskoj sezoni 2023/24 god.

Utakmice se subotom mogu zakazati u periodu od 9.30 - 12.00 sati

Član 2.

Za relizaciju ove Odluke zadužuje se kancelarija saveza.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 28.10.2023 god.

Dostavljeno:

1× a/a

1x Upravni odbor

1x Nadzorni odbor

P R E D S J E D N I K

Dr.sci.  Miloš Jelčić s.r.

Related Articles