viber image 2023 04 17 10 36 54 931

Banner 1170x210

KONKURS za povjeravanje tehničke organizacije finalnih utakmica Kupa FBiH

U sklada sa Propozicijama za takmičenje u Kupu Federacije BiH, Direktor takmičenja raspisuje slijedeći

KONKURS

za povjeravanje tehničke organizacije finalnih utakmica Kupa FBiH

Član 1.

Organizator finalnih utakmica Kupa Federacije BiH je Odbojkaški savez FBiH koji povjerava tehničku organizaciju Klubu, na osnovu procjene opšteg interesa za razvoj i propagandu odbojke i uslova datih u ponudi na osnovu ovog Konkursa.

Član 2.

Opšti (eliminatorni) uslovi za dodjelu tehničke organizacije su:

  • Tehnički organizator snosi troškove dvorane i kompletne organizacije utakmice (ljekarska služba, redarske službe, materijal za rad delegata i izdavanje Biltena)
  • Tehnički organizator snosi sve troškove službenih lica (putni troškovi, takse i troškovi pansiona za sudije i delegata, kao i takse za zapisničara i linijske sudije),
  • Tehnički organizator će obezbijediti dvoranu koja odgovara propisima iz Međunarodnih pravila igre i Pravilnika o takmičenju OS FBiH i ima minimum 500 sjedećih mjesta.

U slučaju više prijava za dodjelu tehničke organizacije koje ispunjavaju opšte uslove primijenit će se dodatni uslovi i to:

  • Novčana nagrada za najboljeg igrača/icu,
  • Novčana nagrada za najboljeg igrača/icu na pojedinim pozicijama,
  • TV prenos,
  • i druge pogodnosti koje doprinose razvoju, propagandi i popularizaciji odbojke.

Član 3.

Prema Propozicijama za takmičenje u Kupu Federacije BiH, Pravilnika o takmičenju, Kalendaru takmičenja za sezonu 2023./2024. OS FBiH, igra se po jedna finalna utakmica u muškoj i ženskoj i to u slijedećim terminima:

  • subota, 25.11.2023. – finalna utakmica u ženskoj konkurenciji
  • nedjelja, 26.11.2023. – finalna utakmica u muškoj konkurenciji

 

Član 4.

Finalne utakmice Kupa FBiH igraju se u dvoranama koje odgovaraju propisima iz Međunarodnih pravila igre i Pravilnika o takmičenju OS FBiH.

Član 5.

Klubovi mogu dati ponudu za organizaciju samo jedne utakmice. Ako ni jedna od ponuda ne zadovolji opšte (eliminatorne) uslove za dodjelu tehničke organizacije, razmotrit će se najpovoljnija pristigla ponuda.

Ako se na konkurs ne prijavi ni jedna zainteresovana strana, organizaciju finalnih utakmica preuzima OS FBiH, a troškove cjelokupne organizacije finalnih utakmica snose klubovi učesnici podjednako.

Član 6.

Izbor tehničkog organizatora kao i uslove za organizaciju finalnih utakmica, odredit će Takmičarska komisija OS FBiH na osnovu dostavljenih ponuda.

Član 7.

Konkurs, ostaje otvoren do petka 10.11.2023. godine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Sve prijave treba da stignu u prostorije OSFBiH do 10.11.2023. do 12.00 h. Prijave koje pristignu nakon ovog roka neće biti uzete u razmatranje.

Prijave sa dokumentima slati ili dostaviti lično u zapečaćenoj koverti sa naznakom ''NE OTVARATI –PRIJAVA NA KONKURS ZA FINALE KUPA FBIH ZA „________________'' na adresu:

Odbojkaški savez Federacije Bosne i Hercegovine

Slatina 9, Novi tržni centar

75 000 Tuzla

Direktor takmičenja OS FBiH

____________________

             Kemal Arifhodžić

Related Articles