viber image 2023 04 17 10 36 54 931

Banner 1170x210

TRENERSKI SEMINAR OS FBIH -23/24

Obavještavamo Klubove i trenere OS FBiH da će trenerski seminar biti održan 01./02.i 03.09.2023. g. u S.R.C.A. Ajdinovići .

Plan i Program seminara bit će blagovremeno objavljen.

-Seminar počinje 01.09.2023 god. u 16.00 h, a završava 03.09.2023 u 14.00 h.

Za učesnike seminara obezbijeđeno je „ ALL INCLUSIVE“.

Svi treneri koji učestvuju na seminaru dužni su uplatiti 320.00 KM na

ŽR: 1020130000064667 u korist OS FBiH (u cijenu je uračunat PDV).

Svrha doznake: Učešće na trenerskom seminaru za sezonu 2023/24.

Uplatu izvršiti do 25.08.2023. god.

Ukoliko uplata za trenere ne bude izvršena do određenog roka isti neće moći prisustvovati seminaru.Naknadne uplate neće se moći izvršiti.

Treneri koji ne budu prisutvovali teoretskim predavanjima kao i praktičnom dijelu seminara od početka do kraja, neće ostvariti uslov za izdavanje individualne

licence-dozvole za rad. Molimo sve trenere da pročitaju na stranici saveza Pravilnik o licenciranju trenera te da će se isti kod izdavanja licenci za sezonu 2023/24 god. striktno primjenjivati. Seminaru mogu prisustvovati i treneri koji nisu trenutno angažovani u Klubovima uz iste uslove.

Klubovi koji izvrše uplatu za trenere dužani su dostaviti imena savezu putem e-maila kako bi savez izvršio rezervaciju za imenovane .

Napomena: Na seminar obavezno dostaviti ovjerenu kopiju diplome (oni koji do sada nisu dostavili u kancelariju OS FBiH).

Ukoliko neko želi jednokrevetnu sobu dužan je da uplati kotizaciju u iznosu od 360.00 KM

( U CIJENU URAČUNAT PDV) i da pismeno obavijesti savez da je izvršio uplatu kako bi savez Hotelu izvršio rezervaciju.

                                                                                                                                  OS FBiH

 

 

Related Articles