viber image 2023 04 17 10 36 54 931

Banner 1170x210

OBAVIJEST KLUBOVIMA O ODRŽAVANJU JEDNODNEVNOG SEMINARA

U skladu sa Odlukom UO OS FBiH održat će se jednodnevni seminar za Klubove (Predsjednici Klubova , sekretari Klubova i Službeni predstavnici na utakmicama).

Seminar će se održati 20.01.2024 god. /subota/ u Sali HOTELA HOLLYWOOD ILIDžA.

Program:
-10:30 h - 10:55 h - Evidencija prisutnih učesnika seminara
-11:00 h - 12:00 h –Analiza akata OSFBIH i prezentacija istih
-12:00 h – 13:30 h-Analiza dostavljanja dokumentacije u kancelariju
OSFBiH. Priprema i protokol organizacije utakmice.
-13:30 h. -Zajednički ručak.

Kotizacija po osobi iznosi 58,50 KM (sa pdv-om), uplate izvršiti na račun
OS FBiH
1020130000064667-Union Banka.
Svrha doznake: Učešće na seminaru

-Rok za uplate i prijavu potrebno je izvršiti do 17.01.2024. god.
Klubovi su dužni na mail saveza izvršiti prijavu osoba sa naznakom Učešće na jednodnevnom seminaru (navesti imena i prezimena učesnika), zbog plana i programa rada.
Poslije pomenutog datuma ne može se izvršiti uplata niti prijaviti učesnike.

Za sve navedene Seminar je obavezan.

                                                                                                                                       OSFBiH

Related Articles