viber image 2023 04 17 10 36 54 931

Banner 1170x210

Dopuna obaveze za rad delegata kontrolora.

Obavezuju se delegati kontrolori da u svom redovnom pregledu licenci evidentiraju i upišu broj licence dežurnog doktora na zvaničnoj utakmici u D-1 delegatskom izvještaju.

Upozoravaju se delegati da posebnu pažnju obrate na opreme igrača-ca, licence igrača-ca, ljekarske preglede itd.

Ova obaveza je na snazi od 25.02.2024. godine.

Related Articles