OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

Broj: 03-03/22

Datum: 07.03.2022.

EKIPE KOJE SU SE PLASIRALE NA ZAVRŠNICU FEDERALNOG PRVENSTVA U MLAĐIM KATEGORIJAMA SEZONA 2021/2022.

DJEČACI

1. OK “Bosna “ Sarajevo

2. HOK “Domaljevac” Domaljevac

KADETI

1. MOK”Jedinstvo” Brčko

2. OK “Kakanj 78” Kakanj

3. OK “Bosna” Kalesija

JUNIORI

1. MOK “Jedinstvo” Brčko

2. OK “Kakanj 78 “ Kakanj

3. HOK” Domaljevac” Domaljevac

4. OK “ Bosna” Sarajevo

DJEVOJČICE

1. ŽOK “ Smeč” Lukavac

2. OK “ Smeč-DN” Brčko

3. OK “Centar-ORT” Sarajevo

4. OK “ Novi Grad” Sarajevo

KADETKINJE

1. ŽOK “ Orašje” Orašje

2. OK “ Kula-Gradačac” Gradačac

3. OK “Čelik-R “ Zenica

4. OK “Maglaj” Maglaj

5. OK”Centar ORT” Sarajevo

6. OK”Novi Grad”Sarajevo

JUNIORKE

1. OK “Sloboda” Tuzla

2. OK “Centar-ORT” Sarajevo

3. ŽOK “ Igman” Ilidža

4. OK “ Kula-Gradačac” Gradačac

                                                                                           PREDSJEDNIK

 Dr.sciMilošJelčić

 

U sklada sa Propozicijama takmičenja u mlađim kategorijama, Direktor takmičenja raspisuje slijedeći

KONKURS

za povjeravanje tehničke organizacije finalnih turnira u mlađim kategorijama OSFBiH

Član 1.

Organizator finalnih turnira u mlađim kategorijama je Odbojkaški savez FBiH koji povjerava tehničku organizaciju klubu, sportskom centru, sportskoj organizaciji i dr. na osnovu procjene opšteg interesa za razvoj i propagandu odbojke i uslova datih u ponudi na osnovu ovog Konkursa.

Član 2.

Tehnički organizator snosi troškove dvorane i kompletne organizacije turnira (ljekarska služba, redarske službe, materijal za rad delegata i izdavanje Biltena) i sve troškove službenih lica (putni troškovi, takse i troškovi pansiona za sudije i delegate, kao i takse za zapisničara i linijske sudije). U skladu sa članom 18. Propozicijama takmičenja u mlađim kategorijama:

-troškove pansionskih usluga gostujuće ekipe snose svaka za sebe,

-svaka ekipa sama snosi troškove puta,

Prema Propozicijama takmičenja u mlađim kategorijama, Pravilnika o takmičenju, Kalendaru takmičenja za sezonu 2021/2022. OS FBiH i njegovim izmjenama, planirano je da se održi ukupno 6 turnira u 6 kategorija i to: 

  • DJEVOJČICE I  DJEČACI ( 23/24.04.2022. godine)
  • KADETKINJE i KADETI  (07/08.05.2022. godine)
  • JUNIORKE i JUNIORI      (14/15.05.2022. godine)

Član 3.

Pravo učešća na finalnim turnirima imaju ekipe koje su plasman izborile na osnovu rezultata na turnirima u prvom dijelu takmičenja  i   dvije  prvoplasirane  ekipe  u  kadetskoj  konkurenciji  koje  igraju  ligu  KS . Na finalnim turnirima igra se u skladu sa članom 6. Propozicija takmičenja u mlađim kategorijama.

Član 4.

Utakmice završnog dijela igraju se u dvoranama koje odgovaraju propisima iz Međunarodnih pravila igre i Pravilnika o takmičenju OS FBiH.

Član 5.

Ako ni jedna od ponuda ne zadovolji opšte (eliminatorne) uslove za dodjelu tehničke organizacije, razmotrit će se najpovoljnija pristigla ponuda.

Ako se na konkurs ne prijavi ni jedna zainteresovana strana, organizaciju završnog turnira preuzima OS FBiH, a troškove organizacije završnice turnira snose svi klubovi učesnici podjednako.

Član 6.

Izbor tehničkog organizatora kao i uslove za organizaciju finalnog turnira, odredit će Takmičarska komisija OS FBiH na osnovu dostavljenih ponuda. 

Član 7.

Konkurs, za sve kategorije, ostaje otvoren do   10.4.2022. godine

Sve prijave treba da stignu u prostorije OSFBiH do  10.4.2022. do 12:00h kada će se izvršiti javno otvaranje ponuda i izbor najpovoljnijih ponuda za sve kategorije. 

Prijave sa dokumentima slati ili dostaviti lično u zapečaćenoj koverti sa naznakom ''NE OTVARATI –PRIJAVA NA KONKURS ZA TAKMIČENJA U MLAĐIM KATEGORIJAMA – KATEGORIJA ________________'' na adresu:

Odbojkaški savez Federacije Bosne i Hercegovine 

Slatina 9, Novi tržni centar 

75 000 Tuzla 

   Direktor takmičenja OS FBiH

 Mr. sci. Kemal Arifhodžić, dipl. ing. el.

 

Odbojkaški savez Federacije Bosne i Hercegovine

upućuje iskrene čestitke ekipi

OK „ILIDŽA“ ILIDŽA na ulasku u PREMIJER LIGU BIH

ŽELIMO VAM PUNO USPJEHA U SEZONI 2022/23

 

viber image 2020-06-28 09-20-15

 

 

Na osnovu člana 9. Odluke o naknadama službenim licima i cijene goriva na benzinskim pumpama  u sjedištu Saveza, osnov za obračun troškova upotrebe vlastitog automobila čini cijena goriva od 3,00 KM po litru.
Na osnovu napred navedenog formula za obračunavanje je: kilometri x 0,10 x cijena goriva.

Odluka se primjenjuje od 10.3.2022

Na  osnovu  Odluke  Upravnog  odbora  OSFBiH  Broj :1734-02/22  od  26.02.2022 god.

Pozivamo  sve  Klubove  članove  OSFBiH  da  se  prijave  za  takmičenje  u  ligi  mladih  za  sezonu  2021/22. Prijave  izvršiti  putem  maila  saveza  ili  putem  pošte. Sve  prijave  moraju  stići  na  adresu  saveza  do  20.04.2022 god.  do  12:00 h, kada  će  Takmičarska  komisija  izvršiti  pregled  prispjelih  prijava  i  odrediti  grupe.  Takmičarska  komisija  će  izvući  i  takmičarske  brojeve  a  Direktot  takmičenja  po  bergru  napraviti  raspored  utakmica.U ligi  mladih  učestvuju  igrači-ce  rođ. 1.1.2005  i  mlađi. Svi  igrači –ce  moraju  biti  registrovani  u  skladu  sa  Važećim  Pravilnikom  o  registraciji.Službena  lica  imaju naknadu  po  20 KM.

 Neblagovremene  prijave  neće  se  uzimati  u  razmatranje.

                                                                                                               OS FBiH