OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

 

Klubovi koji nisu Savezu dostavili spisak sa imenima trenera za koje su uplatili učešće na trenerskom seminaru moraju na zvanični e-mail Saveza poslati puno ime i prezime  najkasnije do ponedjeljka 2.9.2019. kako bi im se izvršila rezervacija smještaja u hotelu. U protivnom im se radi velikog interesovanja neće moći izvršiti rezervacija.

Upozorenje OK Bihać!
Učešće na trenerskom seminaru za dva trenera OK Bihać uplatio je Kantonalni Odbojkaški savez USK. Pošto isti nije u sistemu Saveza  ne možemo mu izdati fiskalni račun pa će mu  biti izvršen povrat uplaćenih sredstava.  OK Bihać je obavezan uplatiti sredstva za svoje trenera sa računa kluba, a  OSFBiH dostaviti tačan broj  žiro računa  OSUSK da izvršimo povrat sredstava


OSFBiH

 

 

Program seminara odbojkaških trenera OSFBIH – Čitluk 2019. (6.,7. i 8.09.)

Dan i satnica

Predavač

Tema

Petak, 06.09.2019. 16:00-16:50

Trenerska organizacija

Prozivka I obraćanje   predstavnika saveza

Petak, 06.09.2019. 17:00 – 18:30

Prof. dr Goran Nešić

Teorija: Povezivanje bloka i odbrane

Petak, 06.09.2019. 19:00 – 20:30

Prof. dr Goran Nešić

Praktično: Povezivanje bloka i odbrane

Petak, 06.09.2019 , 20:45

 

Večera

Subota, 07.09.2019. 7:00-8:30

 

Doručak

Subota, 07.09.2019. 9:00 – 10:30

Prof. dr Goran Nešić

Teorija: Prijem servisa i faza prijema *

Subota, 07.09.2019. 11:00 – 12:30

Prof. dr Goran Nešić

Praktično: Prijem servisa i faza prijema

Subota   07.09.2019, 13:00-14:30

 

Ručak

Subota, 07.09.2019. 15:00-15:45

Odbojkaški sudija

Teorija: Ponašanje trenera   na utakmicama I   sudijski odnosi sa trenerima.

Subota, 07.09.2019.16:00-17:30

Prof. dr. Almir Popo

Teorija: Uloga prehrane I sredstva   oporavka oporavka u odbijkaškom   sportu.

Subota, 07.09.2019. 18:00-19:30

Prof. dr. Ekrem Čolakhodžić

Teorija: Zakonitosti sportskog   treninga

Subota, 07.09.2019, 20:00

 

                                                       Večera

Nedjelja, 08.09.2019 ,7:00-8:30

 

                                                     Doručak

     

Nedelja, 08.09.2019. 9:00 – 10:30

 

Testiranje trenera

Nedjelja, 08.09.2019 , 11:00-12:00

 

Analiza testiranja

Nedjelja,08.09.2019,   12:15

 

Ručak

 

Klubovi koji su u sistemu takmičenja u sezoni 2019/20 dužni su do 10.09.2019.god. dostaviti svu potrebnu dokumentaciju za registraciju i licenciranje članova Kluba.

Klubovi su dužni dostaviti dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o registraciji OSFBiH i ostalim aktima Saveza, jer u suprotnom nećemo moći izvršiti registrovanje.
Naročito obratiti pažnju na:
- osiguranje igrača/ica od nezgode,
- ugovori mogu biti potpisani minimalno na 2, a maksimalno na 4 godine (osim za igrače/ice koji sa navršenih 28 godina mogu potpisati na jednu godinu),
- fotografije mogu biti samo u elektronskoj formi.

OSFBiH