OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

Obavještavamo  Odbojkaške  Klubove  članove  OS FBiH  da  mogu  izvršiti  rezervaciju  ulaznica  za  utakmice 
                        ZLATNE LIGE –žene  i  SREBRENE LIGE-muškarci.
Klubovima , članovima  OS FBiH  prilikom  uplate  za  određen  broj  ulaznica  izdat će se faktura  sa fiskalnim računom.
Uplatu  možete  izvršiti  na: 
Ž.R: 1020130000064667-Union Banka d.d. Filijala  Tuzla.
Rezervacije možete izvršiti  putem  e-maila: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Cijena  ulaznice iznosi  10 KM , ( sa PDV-om) za jednu  utakmicu.

Djeca  uzrasta do 3 godine ne plaćaju karte (ne mogu zauzimati stolice).
Kontakt telefon : 062 580 342 Aldijana Zonić.

 

 

Snimka zaslona 2022 05 08 203529

Snimka zaslona 2022 05 08 203554

Obavještavamo Klubove da zbog izuzetno malog broja prijavljenih ekipa za takmičenje u Ligi mladih u muškoj i ženskoj konkurenciji, ista se otkazuje.
OSFBiH

Na  sastanku  Takmičarske  komisije  OSFBiH  održanoj  11.04.2022  god.  sa  početkom  u  09:00 h u  Tuzli, na  kojoj  su  prisustvovali   Ibrahim  Kurtić  i  Salem  Zenunović.

Na  sastanku  je  razmatran  sljedeći  :

                                                                          DNEVNI  RED

  1. Pregled i evidencija  prispjelih  prijava  Klubova  za  organizaciju  domaćinstva  Finalnih  turnira  u  mlađim  kategorijama 
  2. Dodjela domaćinstva Finalnih  turnira  u  mlađim 
  3. Određivanje Grupa i  izvlačenje  brojeva  po  Bergeru  za  mlađe 

Nakon  usvojenog  dnevnog  reda  prešlo  se  na  razmatranje  istog.

Opširnije: MLAĐE KATEGORIJE

Na sjednici Upravnog odbora OSFBiH održanoj 26.03.2022 god. u Zavidovićima, donijeta je Odluka broj : 1750-03/22 god. da su svi Klubovi članovi OSFBiH, obavezni pismeno prijaviti se za takmičenje u sezoni 2022/23 god. u sledećim ligama:
- SUPER LIGA ZA MUŠKARCE,
- PRVA LIGA FEDERACIJE BiH ZA ŽENE.
Na osnovu pismenih prijava usvojiće se Propozicije takmičenja i Anex Propozicija za sezonu 2022/23 god.
Prijaviti se mogu i novoformirani Klubovi koji ispunjavaju uslove u skladu sa Pravilnikom o registraciji u OSFBiH.
Prijavu izvršiti najkasnije do 15.06.2022 god. Oni Klubovi koji ne izvrše pismenu prijavu neće biti uvršteni u sistem takmičenje za sezonu 2022/23 god.

Naknadne prijave nisu moguće.
Upravni odbor OSFBiH

ODBOJKAŠKI  SAVEZ

FEDERACIJE  BOSNE  I  HERCEGOVINE

Broj:  1751-03/22

Tuzla, 28.03.2022.  god.

     Na  osnovu  čl.50. Statuta Odbojkaškog  saveza  Federacije  Bosne  i  Hercegovine, Upravni odbor  na  sjednici  održanoj  26.03.2022.  god. donijelo  je

O D L U K U
o izmjeni  kalendara  takmičenja  za  sezonu  21/22

  

Član 1.

Donosi  se  Odluka  o  izmjeni  Kalendara  takmičenja  za  sezonu  2021/22 ito:

Finalni  turnir  za  Juniore  igra  se  23/24.04.2022 god. Klub  koji  dobije  organizaciju  Juniorskog  Federalnog  prvenstva  dužan  je  organizovati  i  platiti  sve  troškove  jedne  utakmice  za  Pionire.

Član  2.

                  

Zadužuje  se  Direktor  takmičenja  i  Takmičarska  komisija da izvuku  brojeve takmičarskih parova i naprave  raspored  odigravanja  utakmica  po  bergeru  i  utakmicu  Pionirskih  ekipa  zakaže  poslije  završene  5  utakmice  u  grupi  za  Juniore.

Član 3.

Za  relizaciju ove  Odluke  zadužuje  se  kancelarija  saveza.

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:

1×  a/a

1x Upravni  odbor

1x Nadzorni  odbor

                                                                                                                                                 P  R  E  D  S  J  E  D  N  I  K 

                                                                                                                                                        Dr.sci.   Miloš  Jelčić