OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

 

Na  sastanku  Takmičarske  komisije  OS FBiH  održanoj  01.04.2017  god.  sa  početkom  u  16:00 h  u  Lukavcu , na  kojoj  su  prisustvovali   Ruždija  Radončić  i  Ibrahim  Žunić je  razmatrano  SLJEDEĆE

 

Klubovi koji igraju polufinalne i finalne utakmice dužni su ih snimati i u slučaju potrebe snimak dostaviti kancelariji OS FBiH.

Klubovi koji igraju za plasman od 1-16 su dužni pored legitimacija igračica ponijeti lične(osobne) karte ili pasoše (putovnice) kako bi dokazali identitet prilikom provjere igračica.

Delegati su dužni legitimacije držati kod sebe 15 minuta poslije završetka utakmice.

Na utakmicama će biti ovlašteni supervizori koji će pregledati sve legitimacije, kao i lične podatke igračica.

OS FBiH

U sklada sa Propozicijama takmičenja OS FBiH, Odlukom o izmjeni i dopuni Propozicija takmičenja OS FBiH, Aneksa propozicija stalnih takmičenja OSFBiH za takmičarsku 2016./2017. sezonu i Odlukom o izmjeni i dopuni Aneksa Propozicija takmičenja Direktor takmičenja raspisuje slijedeći

KONKURS

za povjeravanje tehničke organizacije Finalnog turnira za prvaka I ženske federalne lige

Opširnije: KONKURS za povjeravanje tehničke organizacije Finalnog turnira za prvaka I ženske federalne lige

U  Maglaju  je  dana  07.03.2017  god.  sa  početkom  u  12:00  obavljen  žrijeb   parova  za  doigravanje  u  Super  ligi  za  žene  - sezona  2016/17 god.

Opširnije: IZVLAČENJE PAROVA SUPER LIGA ZA ŽENE OSFBiH

Obaviještavamo Klubove Super lige za žene grupa Jug i Sjever da će se izvlaćenje parova za plasman od 3 -16 mjesta održati u Maglaju 07.03.2017 god. (UTORAK) sa početkom u 12:00

sati. U prostorijama Doma Kulture Maglaj , sala Općinskog Vijeća Maglaj.

Takođe će se obaviti i izvlaćenje domaćinstva za Finalnu utakmicu Super lige za žene.

Molimo sve zainteresovane da se pridruže javnom izvlačenju parova.

Takmičarska komisija OSFBiH