OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

Seminar  za  Službena  lica  održaće  se  23 i 24.09.2017 god. u  Čitluku  Hotel  Brotnjo.

Seminaru  mogu  prisustvovati  Sl. lica  koja  su  izvršila  sve  finansijske  obaveze  za  prethodne  sezone  i  nisu  dužni  prema  OSFBiH.

Seminar  je  obavezan  i  to  je  jedan  od  uslova  za  dobijanje  licence  za  sezonu  17/18 god.
Kotizacija  za  seminar  iznosi  75 KM. Postupiti  u  skladu  sa  Procedurom  za  održavanje  seminara  koja  se  nalazi  na  stranici  saveza.

Komesari  da  pripreme  spiskove  za  polaganje  sudaca  i  dostave  prijedloge  Sudijskoj  komisiji  OSF BiH  i  UO OSF BiH  na  odobrenje. Polagati  samo  mogu  one  sudije  koje  su  ispunile  uslove  u  skladu  sa  Pravilnicima  i  ostalim  Važećim  propisima.

Svi  međunarodni  sudci  i  kandidati  na  seminaru  će  održati  predavanje  po  45  minuta. Temu  dogovaraju   sa  Sudijskom  komisijom  i  biraju  po  slobodnom  izboru  . Sudijska  komisija  kada  dogovori  temu  sa  predavačima  onada  pravi  program seminara.

Na  seminaru  će  se  sprovesti  testiranje  svih  službenih  lica. Ona  sl. lica  koja  nezadovolje  na  ispitu  imaće  mogućnost  ponovnog  polaganja  u  skladu  sa  Procedurom  o  održavanju  seminara.

                                                                                                            OS FBiH

Svi  Klubovi  koji  se  takmiče  u  Federalnim  ligama  u  sezoni  2017/18 god. dužni  su  dostaviti  svu  potrebnu  dokumentaciju  za  registraciju  igrača-ca, trenera-ca,doktora-ca, fizioterapeuta idr.  najkasnije  do  20.09.2017  god. kako  bi  registraciona  komisija  mogla  izvršiti  sve  svoje  obaveze  na  vrijeme. Oni  Klubovi  koji  dostave  poslije  ovog  datuma  imaće  dodatne  troškove  komisije.

Napomena: Svi  Klubovi  su  dužni  koristiti  nove  obrasce  koji  se  nalaze  na  našoj  web stranici.

Nepotpuna  dokumentacija  biče  vraćena  Klubu  na  dopunu  koji  nedostavi  svu  dokumentaciju  u  skladu  sa  Pravilnikom  o  registraciji.

                                                                   Registraciona  komisija  OSFBiH

Službena lica koja se nalaze na listi Premijer lige za 2017/18 god. dužni su ODMAH-HITNO dostaviti tražene podatke na mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Obrazac za adresar OSFBiH 2017/18 preuzeti ovdje

Prijedlog liste delegata-kontrolora za stalna takmičenja preuzeti ovdje

Prijedlog liste sudija za stalna takmičenja OS BiH preuzeti ovdje

Obaviještavamo Klubove članove OSF BiH koji se takmiče u Premijer ligi BiH u sezoni 2017/18 god. da su do 04.08.2017 god. –do 12.00 h. dužni u kancelariju Saveza putem pošte ili lično dostaviti svu potrebnu dokumenta za registraciju igrača-ca, ljekara, trenera itd. Ovo je neophodno kako bi Registraciona komisija OSFBiH mogla na vrijeme izvršiti registracije te da se na vrijeme dostavi Klubovima kako bi isti mogli na vrijeme izvršiti licenciranje u OSBiH. Oni Klubovi koji na vrijeme ne dostave potrebnu ili nepotpunu dokumentaciju imaće dodatne troškove ponovno dolazak Registracione komisija na sastanak.

OSFBiH