OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

Vrhovni sudija OS F BiH,  na zahtjev direktora takmičenja OS F BiH, delegira slijedeća službena lica (nalog preuzeti ovdje)

ŽOK "IGMAN" Ilidža - SOK "MOSTAR" Mostar

Datum odigravanja: 1.10.2017.

Vrijeme: 15.00 

Mjesto odigravanja: KSC Ilidža

1. sudija: Kološ Adnan

2. sudija: Ćosić Elvedin

Delegat: Omerović Asad

Obavještavaju se službena lica OS FBiH da su dužni pridržavati se "Protokola za odigravanje utakmica Federalnih liga" koji možete preuzeti OVDJE 

Obavještavaju se svi klubovi da su dužni dostaviti potrebnu dokumentaciju za licencu ljekara. Dakle, svaki klub je obavezan imati licencu ljekara (kao i licence igrača i trenera).

Obavještavamo  Klubove  i  Trenere  koji  su  prisustvovali  seminaru  od  8-10.9.2017.  god.  u  Čitluku  da  su  3 (tri)  trenera  izuzetno  dobro  uradili  testove   i to:

Opširnije: OBAVIJEST O REZULTATIMA SA ODRŽANOG TRENERSKOG SEMINARA