OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

Obavještavamo  Klubove  i  Trenere  koji  su  prisustvovali  seminaru  od  8-10.9.2017.  god.  u  Čitluku  da  su  3 (tri)  trenera  izuzetno  dobro  uradili  testove   i to:

Opširnije: OBAVIJEST O REZULTATIMA SA ODRŽANOG TRENERSKOG SEMINARA

ODBOJKAŠKI  SAVEZ  FEDERACIJE  BOSNE  I  HERCEGOVINE
Datum, 13.9.2017.god.

N A L O G

za obavljanje dužnosti sl. lica na međunarodnim turnirima

Vrhovni sudija OS FBiH, a na zahtjev ŽOK „Igman“ Ilidža,ŽOK ''Smeč'' Lukavac i OK ''Krivaja'' Zavidovići delegira sljedeća službena lica:

Opširnije: NALOG za obavljanje dužnosti sl. lica na međunarodnim turnirima

Klubovi koji organizuju turnir na kojem učestvuju više od 2 (dvije) ekipe, dužni su turnir prijaviti te dostaviti planirani program i spisak učesnika turnira. Kada navedeno  urade, Sudijska komisija i Vrhovni sudac će izvršiti delegiranje sudaca za taj turnir.

Zabranjuje se suđenje na turnirima onim sudcima koje nije delegirao zvanični organ  Saveza. Klubovi i službena  lica su se dužni pridržavati ovog uputstva.

OS FBiH

 

Raspored utakmica u KUP-a OS FBiH

U prostorijama OS FBiH, dana 6.9.2017.godine, obavljeno je izvlačenje parova KUP-a  FBiH u takmičarskoj 2017./2018. sezoni.

pdf-download-icon PAROVI KUPA-a FBiH MUŠKARCI

pdf-download-icon PAROVI KUPA-a FBiH ŽENE