OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

 

ODREĐENE  GRUPE  ZA  OMLADINSKA  TAKMIČENJA  PO  PRIJAVAMA   NA  TERTORIJALNOM  PRINCIPU

 

U  muškoj  konkurenciji  prijavilI  se   :

Opširnije: ODREĐENE GRUPE ZA OMLADINSKA TAKMIČENJA PO PRIJAVAMA NA TERTORIJALNOM PRINCIPU

KONKURS za povjeravanje tehničke organizacije turnira u mlađim kategorijama OSFBiH preuzmite ovdje

 

Nakon uvida u dokumentaciju ustanovljeno je da nedostaju određeni podaci od strane službenih lica koji su potrebni kako bi se kompletirao adresar sl. lica za sezonu 2017/18.

Dakle, potrebno je da osobe koje se nalaze na spisku dostave podatke na e-mail direktora takmičenja najkasnije do 1.11.2017.god./srijeda/.

Opširnije: OBAVJEŠTENJE

 

Na  sastanku  Takmičarske  komisije  OS FBiH  održanom  25.10.2017  god.  sa  početkom  u  17:00 h  u  prostorijama  OSFBiH  u  Tuzli, prisustvovali  su  Jasmin Halilović  i Elizabeta  Križanac.

Na  sastanku  je  razmatran  sljedeći  :

                                                                          DNEVNI  RED

Opširnije: Domaćinstvo finala KUP-a FBiH

 

U  prethodnim  odigranim  kolima  Super  lige  i  Prve  Federalne  lige  pojavili  su  se  na  utakmicama  kao  doktori  ljudi  koji  uopšte  nemaju  doktorsku  licencu  izdatu  od  strane  OSFBiH  ili   nadležne  ljekarske  komore. Stoga  upozorenje    kako  raditi:

1.-Doktor  sa  licencom  OSFBiH  , sjedi  na  klupi  sa  igračima-ca  i  ujedno  je  dežurni  ljekar.

2.-Doktor  koji  je  angažovan  na  utakmici  a  nema  izdatu  licencu  od  OSFBiH, može  biti  dežurni  ljekar  na  utakmici  uz  legitimaciju  izdatu  od  nadležne  ljekarske  komore  i  obaveza  u  oba  slučaja  da  se  legitimiše  uz  ličnu (osobnu) kartu.

                                                                                                                     OSFBiH