OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

Obavještavamo  Sudije, članove  OS F BiH  da  će  biti  održan  seminar 3.12.2017. godine.(nedjelja)  u  Maglaju,prostorije  VF  sa  početkom  u  11:00 h.

Sastanak je obavezan za sljedeće sudije:

Opširnije: OBAVIJEST ZA SUDIJE

Na  sastanku  Takmičarske  komisije  OS FBiH  održanoj   21.11.2017  god.  sa  početkom  u   15:00 h  u  prostorijama  Saveza  u  Tuzli, na  kojoj  su  prisustvovali   Jasmin  Halilović , Elizabeta  Križanac  i  Anto  Leovac .

Na  sastanku  je  razmatran  sljedeći  :

Opširnije: IZVJEŠTAJ SA SASTANKA TAKMIČARSKE KOMISIJE

 

Poštovani,

poznata  je činjenica  da  je  u  posljednjoj  godini  dana  vođena  kampanja  protiv  OS FBiH  kako radi  nezakonito , te kako određene  osobe  zloupotrebljavaju  položaj  i sl. U  posljednjoj  godini  dana  smo  prijavljeni  od  takozvanih  ''poštenih ljudi''  raznim  institucijama  nakon čega su dolazile   inspekcije. Žalosno  je  da  ljudi  izmišljaju  činjenice  i  da  se  tako  ponašaju.  Moramo  znati  da  se  moramo   ponašati  u  skladu  sa  pozitivnim  propisima  i  da  poštujemo  Odluke  organa  u  OS FBiH ( Skupštine , Upravni  odbor, Komisije  i  dr.) ,jer  su  one  obavezujuće.
Napominjemo  na  Statutarne  odredbe
- Klubovi  su dobrovoljno  učlanjeni  u  OSFBiH  i  moraju  poštovati  sve  Odluke  koje su donesene  od  organa  saveza.  Također, želimo da naglasimo stavku osiguranja  od  nezgoda  sportista  i  članova  uprava  Klubova. Skupština  OSFBiH  donijela je 2014.god. Odluku  o  osiguranju  sportista  i  samo  je  Skupština  može  staviti  Van  snage (drugi organi ne mogu to učiniti).  Pojedinci  su  Prijavili  Agenciji  za  nadzor  da  smo  nezakonito  osigurali  sportiste, međutim  dana  16.11. 2017  god. u  12:38 h. dobili  smo  pismenu  obavijest  putem e-maila  od  Merkur  osiguranja  gdje  stoji , citiramo: „ Dobili  smo  obavijest  od  Agencije  za  nadzor  stav  da  je  sve  čisto  i  u  skladu  sa  propisima“ kada  je  u  pitanju  ovo  osiguranje  i  OSFBiH.

Zakon  o  sportu  TK  Službene  novine  TK  broj:17  od  23.12.2000  god. –po  mjesnoj  nadležnosti  Odbojkaškog  saveza  FBiH  , kaže  u  članu  46 . stav 2. Citiramo:  „Vrhunski  sportisti  ostvaruju  pravo  na:     -osiguranje  od  nesretnog  slučaja (sportskih  povreda, odnosno  smrti)“

Moramo  Vam  sada  pokazati  da  je  član  Odbojkaškog  Kluba  Ilidža  -odakle  dolaze  napadi  Hasanbegović  Rešad  kao  tadašnji  sekretar  Kluba  naplatio   povredu  koju  je  doživio  na  rekreaciji  i  to :  11.8.2015.  god.,što je zapravo bila prva naplata ,a zatim  druga  na  kraju  liječenja  10.9.2015.  god. za  istu  povredu. 

-Odštetne  zahtjeve  možete  pogledati  ovdje i ovdje

 

 

 

Odbojkaški savez Federacije Bosne i Hercegovine

upućuje iskrene čestitke ekipama:

OK"KULA GRADAČAC" iz Gradačca na osvojenom KUPU Federacije BiH u ženskoj kategoriji

OK "KAKANJ 78" iz Kaknja na osvojenom KUPU Federacije BiH u muškoj kategoriji