OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

 

Obavještenje

Seminar za delegate-kontrolore, sudije i trenere održat će se 28.12.2019.godine /subota/ sa početkom u 11h u Hotelu Tuzla u Tuzli.

Seminaru su dužni prisustvovati:
- Delegati-kontrolori Premijer lige
- Delegati- kontrolori Superlige i IŽFL
- Sudije A i B liste koji nisu prisustvovali seminaru u Čitluku (spisak ce biti naknadno objavljen)
- Treneri Superlige i IŽFL.

Kotizacija za seminar iznosit će 25,00 KM (u kotizaciju je uračunat ručak)  I PLAĆA SE NA LICU MJESTA!

OS FBiH

 

 Grupe takmičenja u mlađim kategorijama preuzmite OVDJE 

 

KONKURS za povjeravanje tehničke organizacije  turnira u mlađim kategorijama  OS FBiH – Regionalno takmičenje preuzmite OVDJE

 

ODBOJKAŠKI SAVEZ

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Broj: 1174– 11/19

Tuzla, 20.11.2019. god.

     Na osnovu čl.50. Statuta Odbojkaškog saveza Federacije Bosne i Hercegovine, Upravni odbor na telefonskoj sjednici održanoj 20.11.2019. god. donio je

O D L U K U

o sukobu interesa

Član 1.

Donosi se Odluka o sukobu interesa „da službena lica (sudije sa svih lista, delegati i delegati-kontrolori ne mogu biti treneri u Klubovima 

                  Član 2.                  

.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se kancelarija 

Član3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 23.11.2019 god.

Obrazloženje: Sva službena lica na koja se odnosi ova Odluka dužna su se do 22.11.2019. god. (petak)  pismeno izjasniti koju funkciju ubuduće žele da obavljaju. Izjašnjenje moraju dostaviti na mail; Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Dostavljeno:

1× a/a

1x Upravni odbor

1x Nadzorni odbor

1x stranica Saveza

                                                 P R E D S J E D N I K

                                                               ___________________________________

                                                                                Dr.  Miloš Jelčić 

 

Pozivaju se Klubovi članovi OSFBiH da izvrše prijavu takmičenja u mlađim kategorijama.

Prijave izvršiti pismenim putem do 29.11.2019 god.(da dođu u kancelariju saveza) na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili putem pošte na adresu saveza ili putem Faxa 035 360 421. Prijave moraju biti ovjerene od strane Kluba pečatom i potpisane od ovlaštene osobe Kluba. Prijave koje stignu nakon određenog roka neće biti prihvaćene. 
Nakon izvršenih prijava Takmičarska komisija će zasjedati i odrediti grupe a nakon toga biće raspisan Konkurs za domaćinstva.

Godišta koja imaju pravo nastupa za mlađe kategorije:

- Pionirke2005.i mlađe,
- Pioniri2004.i mlađi,
- Kadetkinje 2003.i mlađe,
- Kadeti2002.i mlađi,
- Јuniorke 2001.i mlađe,
- Juniori 2000.i mlađi.