OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

Klubovi koji su u sistemu takmičenja u sezoni 2019/20 dužni su do 10.09.2019.god. dostaviti svu potrebnu dokumentaciju za registraciju i licenciranje članova Kluba.

Klubovi su dužni dostaviti dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o registraciji OSFBiH i ostalim aktima Saveza, jer u suprotnom nećemo moći izvršiti registrovanje.
Naročito obratiti pažnju na:
- osiguranje igrača/ica od nezgode,
- ugovori mogu biti potpisani minimalno na 2, a maksimalno na 4 godine (osim za igrače/ice koji sa navršenih 28 godina mogu potpisati na jednu godinu),
- fotografije mogu biti samo u elektronskoj formi.

OSFBiH

 


Seminar za Službena lica održat će se 20, 21 i 22.09.2019. god. u Čitluku (Hotel BROTNJO).
Seminaru su obavezni prisustvovati službena lica koja se nalaze na A i B listi za stalna takmičenja OS FBiH, a koja su izvršili sve finansijske obaveze prema OSFBiH.
Seminar je obavezan i uslov je za dobijanje licence za sezonu 2019/20 god.

Kotizacija za seminar iznosi 150 KM - za službena lica sa Federalne liste.
Kotizacija za službena lica Premijer lige iznosi 75 KM.

Sredstva uplatiti na:
ŽR: 1020130000064667 u korist OSFBiH,
Svrha doznake: Uplata za seminar službenih lica.
Rok uplate – 12.9.2019.godine.

Postupiti u skladu sa Procedurom za održavanje seminara koja se nalazi na web stranici. Komesari su dužni da dostave spiskove za polaganje sudaca i prijedloge Sudijskoj komisiji OSF BiH i UO OSF BiH na odobrenje. Polagati samo mogu one sudije koje su ispunile uslove u skladu sa Pravilnicima i ostalim važećim propisima.
Svi međunarodni suci i kandidati na seminaru će održati predavanje po 45 minuta. Temu će dogovarati sa Sudijskom komisijom i biraju je po slobodnom izboru . Sudijska komisija kada dogovori temu sa predavačima napravit će program seminara.
Na seminaru će se sprovesti testiranje svih službenih lica. Ona sl. lica koja ne polože ispit imat će mogućnost ponovnog polaganja u skladu sa Procedurom o održavanju seminara.

Službena lica sa Premijer lige su obavezna prisustvovati seminaru 21 i 22.09.2019 god.
Sva sl. lica su dužna sa sobom ponijeti sportsku opremu kako bi mogli i praktično odraditi dio seminara. Majice sl.licima ostaju iste još za narednu sezonu. Ukoliko neko ima potrebu da naruči samo jednu majicu (ako je dotrajala) to može uraditi  putem svojih komesara.

OS FBiH

 

U skladu sa Propozicijama Kupa Federacije Bosne i Hercegovine, potrebno je da se federalni klubovi i drugi zainteresovani prijave za takmičenje u Kupu.

Premijerligaši su obavezni učestvovati u Kupu Federacije Bosne i Hercegovine.

Rok za prijavu je 01.9.2019. godine do 15 sati.

Prijave šaljite putem fax-a: 035/360-421 ili e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili putem pošte na adresu saveza.

                                                                                                       OSFBiH

TRENERSKI SEMINAR OSFBIH
Obavještavamo Klubove i trenere OSF BiH da će trenerski seminar biti održan 06.07 I 08.09.2019 god. u Čitluku (Hotel BROTNJO).
Plan i Program seminara bit će na vrijeme objavljen.
Svi treneri koji učestvuju na seminaru dužni su uplatiti 210.00 KM na ŽR: 1020130000064667 u korist OSFBiH, u cijenu uračunat PDV.
Svrha doznake: Učešće na trenerskom seminaru za sezonu 2019/20.
Uplatu izvršiti do 30.08.2019. god.
Ukoliko uplata za trenere ne bude izvršena do određenog roka, treneri neće moći prisustvovati seminaru. Napomena: Treneri koji ne budu prisutvovali teoretskim predavanjima i praktičnom dijelu na seminaru od početka do kraja, neće ostvariti uslov za izdavanje individualne licence. Molimo sve trenere da pročitaju na stranici saveza Pravilnik o licenciranju trenera te da će se isti kod izdavanja licenci za sezonu 2019/20 god. striktno primjenjivati. Seminaru mogu prisustvovati i treneri koji nisu trenutno angažovani u Klubovima uz iste uslove, ali prethodno moraju imati Trenersku akreditaciju.

OSFBiH