OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

Broj: 01-03/21

Datum: 16.03.2021. godine.

N A L O G

za obavljanje dužnosti službenih lica

ZAOSTALIH (odloženih) UTAKMICA

14. Kolo Superlige OS F BiH- jug.(muškarci).

OK“Ilijaš“, Ilijaš - OK“Bosna“, Sarajevo

17.03.2021. godine, KSC“Ilijaš“Ilijaš,  18:00h.

Prvi sudija: Vedran Krišto (Zenica),

Drugi sudija: Amela Omerović (Sarajevo),

Delegat-kontrolor: Nermina Haskaj (Sarajevo)

 

17.KoloSuperlige OS F BiH- jug. (žene).

OK“Vogošća“, Vogošća-OK“Novi Grad“, Sarajevo

18.03.2021.godine, SD”Vogošća” 19:00h.

Prvi sudija: BedraDelalić (Sarajevo),            

Drugi sudija: MajraHozić (Sarajevo),  

Delegat-kontrolor: AdisaHerenda (Goražde).

 

17. Kolo Superlige OS F BiH- jug. (žene).

OK“Centar ORT“,Sarajevo- SA“Volley“, Sarajevo

17.03.2021.godine, KŠC“SV.Josip“ Mejtaš 18:00 h

Prvi sudija: Ismet Istrefi (Sarajevo),            

Drugi sudija: Lejla Hadžić (Ilidža),       

Delegat-kontrolor: Faruk Softić (Breza).

Klub domaćin dužan je da obavijesti službena lica o terminu odigravanja utakmica.

 

 

VRHOVNI SUDIJA OS F BIH    DIREKTOR TAKMIČENJA OS F BIH

Faruk Softić                                                Kemal Arifhodžić


Na osnovu Odluke Upravnog odbora OSFBiH Broj :1315-02/21 od 17.02.2021 god.
Pozivamo sve Klubove članove OSFBiH da se prijave za takmičenje u ligi mladih za sezonu 2020/21. Prijave izvršiti putem maila saveza ili putem pošte. Sve prijave moraju stići na adresu saveza do 06.04.2021 god. do 12:00 h, kada će Takmičarska komisija izvršiti pregled prispjelih prijava i odrediti grupe. U ligi mladih učestvuju igrači-ce rođ. 1.1.2004 i mlađi. Svi igrači-ce moraju biti registrovani u skladu sa Važećim Pravilnikom o registraciji.
Neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
OS FBiH