OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

 

Na  sastanku  Takmičarske  komisije  OS FBiH  održanoj  01.04.2017  god.  sa  početkom  u  16:00 h  u  Lukavcu , na  kojoj  su  prisustvovali   Ruždija  Radončić  i  Ibrahim  Žunić je  razmatrano  SLJEDEĆE