OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

OBAVIJEST

Obavještavaju  se  Klubovi  i  sva  službena  lica  da  ne  mogu  koristiti  putne  naloge  na  utakmicama  sa  pečatom  OSFBiH.

Obrazloženje :

Sva  sl.lica  treba  da  ispune  i potpišu  putne  naloge , te  da  predaju  predstavniku  Kluba  iste  kako  bi  Klubovi  ovjerili   sa  svojim  pečatom  i  odradili  dalju  proceduru.

                                                                                                                OSFBiH