OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

ODLUKA  O  VISINI  CIJENE  GORIVA
Drektor  takmičenja  OSFBiH  donosi  Odluku  o  visini  cijene  goriva  u  iznosu  1,90 KM.
Ova  Odluka  se  primjenjuje  od  03.02.2017  god.
                                                                                                Direktor  takmičenja