OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

 

DELEGIRANJE I TERMINI UTAKMICA MLAĐIH KATEGORIJA-  JUNIORI-KE

 

JUNIORI:  1. OK  ILIJAŠ  -DOMAĆIN- 28 ili  29.01.2017 god. početak  u  ___:00 h.
                  -DELEGAT: 
                  -

                  2.  OK  ILIDŽA  -DOMAĆIN- 22..01.2017 god. početak  u  15:30 h.

     -DELEGAT: EMIR  MEMIĆ
    - Azra  Kulović
    - Samir  Aruković
    - Alisa  Smajić  Oruč

JUNIORKE:  1. OK   ILIDŽA  -DOMAĆIN  - 21 i  22.01.2017  god. početak  u   10:00 h.

                        DELEGAT: EMIR  MEMIĆ
                        -Aldin  Prguda
                        -Elvedin  Ćosić
                        - Ismet  Istrefi
                        -Vedad  Đugum  
                        

                       2. OK  TROGLAV  LIVNO  - DOMAĆIN – 21 .01.2017 god.početak  u   11:00 h.

                          -DELEGAT: ŽELJKO  LASIĆ
                          - Samed  Efendić
                          - Mirsad  Čubro
                          - Jure  Jelčić
                          - Mirza  Krzić
                       3. UOK  BIHAĆ – DOMAĆIN-21.01.2017 god. početak  u 10:30 h.

                            DELEGAT:  MIRZET  MIDŽIĆ
                            - Almir  Muslić
                            - Mirza  Muftić
                            - Amir  Džigumvić
                            - Selma  Mujadžić
                            

                      4. OK  GRAČANICA - DOMAĆIN   - 22.01.2016 god. početak  u  10:00 h.

                          -DELEGAT :  IBRAHIM  ŽUNIĆ
                          -Muris  Osmić
                          -Alen  Mešanović
                          - Anes  Suljetović
                         -Selma  Mujić

               Organizator  je  dužan  na vrijeme  obavijestiti  sve  učesnike  turnira  o  uslovima kao  i  savez.                     

Zadatak  svih  delegata  je  da  poslije  završetka   turnira  pošalju  odmah  na  mail  saveza  i direktora   takmičenja   u  elektronskoj  formi  rezultate  i  tabelu  a  originalne  zapisnike  i  izvještaj  u  pismenoj  formi  poslati  poštom  na  adresu  saveza.Zakazani  termini  su  početci utakmica, što  znači  da  je  svaka  ekipa  dužna  doći  prije  na  1(jedan) sat  zbog održavanja  tehničkog  sastanka. Na  tehničkom  sastanku  iimenovati  takmičarsku  komisiju  u  sastavu: Delegat, 1 sudac  i  1  predstavnik  Kluba -  učesnika  turnira (gostujućih  ekipa).

                                                                                                                                    OSFBiH