OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

 

DELEGIRANJE I TERMINI UTAKMICA MLAĐIH KATEGORIJA- KADETI-NJE

 

KADETI:  1. OK  KAKANJ  78  -DOMAĆIN- 14.01.2017 god. početak  u  11:00 h.
                  -DELEGAT:  Islam  Neimarlija
                  - Medin  Mujkić,
                  - Sužanj  Hajrudin ,
                  - Čeliković  Armin.

                  2.  HOK  DOMALJEVAC  -DOMAĆIN- 14.01.2017 god. početak  u  11:00 h.

     -DELEGAT: ZLAKO  IVIĆ
    - Akif  Trumić
    - Ismet  Hasić
    - Mario  Agatić
   - Amela  Jašić

KADETKINJE:  1. ŽOK  IGMAN  ILIDŽA  -DOMAĆIN  - 14.01.2017  god. početak  u  12:00 h.

                        DELEGAT: SAMIR  SMAJIĆ 
                        - Asad  Omerović
                        - Aldin  Prguda
                        - Ismet  Istrefi  

                       2. OK  ILIDŽA  - DOMAĆIN - 15.01.2017 god.početak  u   10:00 h.

                          -DELEGAT:EMIR  MEMIĆ
                           - Naida  Smajić
                           - Bedra  Delalić
                           - Amela  Omerović
                 
                       3. ŽOK  ŽEPČE – DOMAĆIN-15.01.2017 god. početak  u 12:00 h.

                            DELEGAT:  MUHAMED  ĆURIĆ
                            - Belmina  Čoloman
                            -Bernad  Bajrić
                           - Bakir  Pojskić
                           - Samed  Efendić     

                      4. OK  SREBRENIK - DOMAĆIN   - 15.01.2016 god. početak  u  11:00 h.

                          -DELEGAT :  NIHAD  BULJUBAŠIĆ
                          - Kemal  Bašić
                          - Aldijana  Zonić
                          -Lejla  Nukić
                          - Amina  Imamović

               Organizator  je  dužan  na vrijeme  obavijestiti  sve  učesnike  turnira  o  uslovima kao  i  savez.                     

Zadatak  svih  delegata  je  da  poslije  završetka   turnira  pošalju  odmah  na  mail  saveza  i direktora   takmičenja   u  elektronskoj  formi  rezultate  i  tabelu  a  originalne  zapisnike  i  izvještaj  u  pismenoj  formi  poslati  poštom  na  adresu  saveza.Zakazani  termini  su  početci utakmica, što  znači  da  je  svaka  ekipa  dužna  doći  prije  na  1(jedan) sat  zbog održavanja  tehničkog  sastanka. Na  tehničkom  sastanku  iimenovati  takmičarsku  komisiju  u  sastavu: Delegat, 1 sudac  i  1  predstavnik  Kluba -  učesnika  turnira (gostujućih  ekipa).

                                                                                                                                    OSFBiH