NOVOSTI

Obaviještavamo  službena  lica  da  je  Upravni  odbor  OSFBiH  na  sjednici  održanoj  25.04.2023 god.  donio  Odluku  Broj: 1912-04/23  . o  visini  Članarine  za  sezonu  23/24.

Članarina  iznosi:

-Premijer  liga   100 KM
- A  i   B  lista  Federalnih  liga  80 KM
-C  lista  Federalnih  liga  40  KM

Sredstva  se  uplaćuju  na  ŽR: 1020130000064667 –Union  Banka
Svrha: Članarina  za  sezonu  23/24
Primalac : OSFBiH Tuzla

Rok  uplate  najkasnije  do  15.05.2023 god.

Napomena: Ona  sl.lica  koja  ne  izvrše  uplatu  do  određenog  roka  a  žele  da  nastave  raditi  u  sezoni  23/24  ista  se  uvećavaju  za  100%.

                                                                                                                     OSFBiH