NOVOSTI

Obaviještavamo  sl.lica  da  smo  produžili rok  za  nabavku  sportske  opreme  u  kojoj  službena  lica  obavljaju  svoje  zadatke. Rok  produžavamo  do  10.05.2023 god.

Sva  službena  lica  koja  se  nalaze  na  listi  službenih  lica  A, B  i C  u  sezoni  22/23 dužni  su  postupiti  po  uputama  svojih  Komesara.  Ona  službena  lica  koja  su  na  listama  a  ne  postupe  po  ovoj  proceduri  naknadnu  opremu  će  moći  nabaviti  po  cijeni  uvećanoj  100% u odnosu  na  trenutnu. Zadatak  Komesarima  je  da  Hitno  postupe  po  ovoj  proceduri.

                                                                                                                                       OSFBiH