NOVOSTI

Na  sastanku  Takmičarske  komisije  OSFBiH  održanoj   27.03.2023  god.  sa  početkom  u   12:00 h u  prostorijama  Saveza  u  Tuzli, na  kojoj  su  prisustvovali   Ibrahim  kurtić-Predsjednik  i  Salem  Zenunović-čla..

Na  sastanku  je  razmatran  sljedeći  :

                                                                          DNEVNI  RED

 

  1. Određivanje Domaćinstva Grupa za  II – Krug  takmičenja  u  Kadetskoj  kategoriji -ŽENE


Nakon  usvojenog  dnevnog  reda  prešlo  se  na  razmatranje  istog.

 

Tačka 1.  Donosi  se  Odluka  o  određivanju  Domaćinstva  za  Kadetkinje –II Krug

GRUPA  A:

1.OK“Kula“Gradačac
2.OK“Maglaj“Maglaj
3.OK“Novi  Grad“Sarajevo

 

   

OK“Maglaj“Maglaj

-

OK“Novi  Grad“Sarajevo

   

OK“Kula“Gradačac

-

OK“Maglaj“Maglaj

   

OK“Novi  Grad“Sarajevo

-

OK“Kula“Gradačac

 

Organizator:­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­  OK“Novi  Grad“SARAJEVO

-Klub  snosi  sledeće  troškove
1.Domaćin  plaća  sve  troškove  tehničke  organizacije  i  troškove  sl. lica,
2. 100 KM-najboljoj  igračici  turnira   i  5(pet) pehara za  najbolje igračice  po  pozicijama.

 

GRUPA  B:

1.ŽOK“Smeč“Lukavac
2.UOK“Mikasa“Tuzla
3.OK“Centar  ORT“Sarajevo
4.OK“Goražde“Goražde

ŽOK“Smeč“Lukavac

-

OK“Goražde“Goražde

UOK“Mikasa“Tuzla

-

OK“Centar  ORT“Sarajevo

OK“Goražde“Goražde

-

OK“Centar  ORT“Sarajevo

ŽOK“Smeč“Lukavac

-

UOK“Mikasa“Tuzla

UOK“Mikasa“Tuzla

-

OK“Goražde“Goražde

OK“Centar  ORT“Sarajevo

-

ŽOK“Smeč“Lukavac

 

 

Organizator:­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­  OK“Centar  ORT“SARAJEVO

-Klub  snosi  sledeće  troškove
1.Domaćin  plaća  sve  troškove  tehničke  organizacije  i  troškove  sl. lica,
2. 100 KM-najboljoj  igračici  turnira   i  5(pet) pehara za  najbolje igračice  po  pozicijama.

 

Utakmice  se  igraju  po  rasporedu  i  nemogu  se  mijenjati.

Turniri  se  igraju  01 ili  02.04.2023 god.
Po  2(dvije) prvoplasirane  ekipe  idu  na  završnicu  Federalnog prvenstva.

DOSTAVLJENO:
-Stranica  Saveza
-a/a                                                                                                    

Takmičarska  Komisija:

  1. Ibrahim Kurtić _____________________

 

  1. Salem Zenunović   _____________________