OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

Na  sastanku  Takmičarske  komisije  OSFBiH  održanoj   02.03.2023  god.  sa  početkom  u   13:00 h u  prostorijama  Saveza  u  Tuzli, na  kojoj  su  prisustvovali   Ibrahim  kurtić-Predsjednik  i  Salem  Zenunović-čla..

Na  sastanku  je  razmatran  sljedeći  :

                                                                          DNEVNI  RED

 

 

  1. Određivanje Grupa za  II – Krug  takmičenja  u  Kadetskoj  kategoriji -ŽENE


Nakon  usvojenog  dnevnog  reda  prešlo  se  na  razmatranje  istog.

 

Tačka 1.  Donosi  se  Odluka  o  određivanju  Grupa  za  Kadetkinje –II Krug

GRUPA  A:

1.OK“Kula“Gradačac
2. OK "Maglaj" Maglaj
3. prvoplasirana  ekipa  Grupa A

 

GRUPA  B:

1.ŽOK“Smeč“Lukavac
2. UOK "Mikasa" Tuzla
3. drugoplasirana  ekipa Grupa A
4. trećeplasirana ekipa Grupa A

Turniri  se  igraju  01 i  02.04.2023 god.

DOSTAVLJENO:
-Stranica  Saveza
-a/a                                                                                                    

Takmičarska  Komisija:

  1. Ibrahim Kurtić _____________________

 

  1. Salem Zenunović   _____________________