OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

Zbog ekscesa i problema na pojedinim turnirima mlađih kategorija i najava problema na predstojećim utakmicama upozoravamo sve da će se:

''STROGO'' primjenjivati akta OS FBiH na svim utakmicama od strane službenih lica te da će na mnogim utakmicama biti Supervizori koji će pratiti tok i dešavanja i podnositi izvještaje po završetku svake utakmice.

Obavještavamo Klubove i službena lica da je protiv Klubova

- OK“Bosna“ Kalesija

- OK“Bosna“Sarajevo i

- ŽOK“Smeč“Lukavac ,

pokrenut istražni postupak zbog stvari koje su se događale na Turnirima mlađih kategorija u Juniorskoj konkurenciji .

Svi akteri turnira dužni su poslati u roku od 24 sata izjave sa naglašenih turnira (sva službena lica, predstavnici domaćih i gostujućih ekipa).

                                                                                                                   OS FBiH