OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

Obavijest o održavanju dopunskog seminara
Obavještavamo službena lica koja nisu prisustvovala Seminaru u Zenici da će dopunski seminar biti
održan u Tuzli, 21.1.2023.godine /subota/ u prostorijama OS FBiH sa početkom u 11:00h.
Kotizacija za seminar iznosi 60,00KM (plaćanje će se vršiti lično prilikom dolaska).
Službena lica koja su dužna prisustvovati seminaru su:
1. Pavo Kobaš
2. Damir Menalo
3. Mirza Bašić
4. Adem Alić
5. Sulejman Mulalić
6. Elvir Dizdarević
7. Mia Arlović
8. Eldar Pezerović
9. Hanan Fočo
10. Nejra Panjeta
11. Edvin Bešlija

OS FBiH