OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

Odluke i  Zaključci  Upravnog  Odbora  OSFBiH  sa  sjednice  održane  30.12.22 god.  u  Zenici.

O D L U K U

o izgledu  dvorane  u  Prvoj  Gimnaziji  Zenica

Član 1.

Donosi  se  Odluka  o  izgledu i uslovima  odigravanja  utakmica  u dvorani Prve  Gimnazije  u  Zenici. Stolica  za  prvog  sudca  prebacuje  se  na  suprotnu  stranu  u  odnosu  na  dosadašnje  stanje (prebacuje  se  na  zapadnu  stranu)  a  službeni  sto  i  Klupe  sa  rezervnim  igračima prebacuju  se  ispod  tribine. U  dvorani  mogu  biti samo lica  koja su službena , a svi  ostali moraju biti  na tribini.Ukolioko kontrola  ustanovi  da  u  donjem  dijelu  ima  neko ko  nije  po  službenoj dužnosti , sankciju  snosi  organizator  utakmice,delegat ,prvi  i  drugi  sudija.

 

O D L U K U

o  učešću  Kadetskih  ekipa  na  završnici  Federalnog  takmičenja

Član 1.

Donosi  se  Odluka   o  učešću  Kadetskih  ekipa u  ženskoj  konkurenciji  na  završnici  Federalnog  prvenstva u  sezoni  2022/23. Regije  i Klubovi  koji  igraju  kadetsku  ligu  daju  slkedeći  broj  učesnika  na  završnici  Federalnog prvenstva  ito:

-Grupa  A   3 (tri) prvoplasirane  ekipe

-Grupa  B  2 (dva) prvoplasirane ekipe.

- Dvije  prvoplasirane  ekipe  koje  se  takmiče  u  regionalnim  takmičenjima.

Zadužuje  se  Takmičarska  Komisija  da  na  vrijeme  pripremi završnicu  Federalnog  prvenstva  i  blagovremeno  obavijesti  Klubove.

 

O D L U K U

o  odigravanju  utakmice

Član 1.

Donosi  se  Odluka  o  odigravanju  utakmice  između  Super  lige  Sjever  i  Jug-za  žene. Utakmica  će  se  odigrati  po  završetku  prvenstva. Selektori  će  biti  treneri  koji  osvoje  prva  mjesta  u  regularnom  prvenstvu. Maksimalan  broj  igračica  iz  1(jednog  Kluba)  je dvije . Utakmica  se  igra  na  Ilidži  a  domaćin  je  ŽOK „Igman“Ilidža. Službena  lica  sude  utakmicu  bez  naknade.  

                                                                                                                            OSFBiH