OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

Na  Prijedlog   Sudijske  komisije  te  u  skladu  sa  programom   i  po  odobrenju  UO OSFBiH  organizujemo  jednodnevni  seminar  za  službena lica   (delegati i sudije Premijer lige , delegati Federalnih liga  i  sudije  sa A  i  B liste za stalna takmičenja OS FBiH).

Seminar  će  se  održati  24.12.2022  god. /subota/ u  Sali Gradske  uprave  Zenica.

Program:
-10:30h - 10:55h - Evidencija  prisutnih  učesnika  seminara
-11:00h -  13:45h  Seminar  za  službena lica
-14:00h - Ručak 

Kotizacija  po  osobi  iznosi  40 KM, plaća  se  na  licu  mjesta.

Za  sve  navedene  Seminar  je  obavezan.Oni  koji  ne budu  prisustvovali  seminaru  neće  moći  vršiti  funkciju  u  narednom  periodu.

                                                                                                                                       OSFBiH