OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

Na  sastanku  Takmičarske  komisije  OSFBiH  održanoj   1.12.2022  god.  sa  početkom  u   13:00 h u  prostorijama  Saveza  u  Tuzli, na  kojoj  su  prisustvovali   Ibrahim  kurtić-Predsjednik  i  Salem  Zenunović-čla..

Na  sastanku  je  razmatran  sljedeći  :

                                                                          DNEVNI  RED

 

  1. Pregled i evidencija prispjelih  prijava  Klubova  za  takmičenje  u   mlađim  kategorijama  i  određivanje 


Nakon  usvojenog  dnevnog  reda  prešlo  se  na  razmatranje  istog.

 

 

Tačka 1.    U  muškoj  konkurenciji  prijavilo  se   :

DJEČACI 07/08.1.2023 god.

1.OK“Bosna“Sarajevo

2.HOK „Domaljevac“Domaljevac
3. Ok“ Lukavac-7“Lukavac
4.MOK“Jedinstvo“Brčko
5.OK“Bosna“ Kalesija

 

KADETI  14/15.1.2023 god.

Grupa A1: 1.HOK „Domaljevac“Domaljevac
                    2.MOK „Jedinstvo“Brčko
                    3.OK“Gradina-Herceg“Srebrenik
                    4.OK“Bosna“Kalesija
                    5.OK“Kakanj 78“Kakanj

 

JUNIORI  21/22.1.2023 god.

Grupa  A1: 1.HOK „Domaljevac“Domaljevac
                     2.OK „Lukavac-7“Lukavac
                     3. MOK“Jedinstvo“Brčko
                     4. OK“Gradina-Herceg“Srebrenik

Grupa   A 2: 1.OK“Bosna „Kalesija
                      2. OK“Bosna“Sarajevo
                      3. OK“Kakanj 78“Kakanj

 

-DJEVOJČICE:07/08.1.2023 god.

Grupa  A1:  1. OK „Sloboda“ Tuzla
                      2.OK“Smeč DN“Brčko                     
                      3.ŽOK“Mikasa“Tuzla
                      4. ŽOK“Smeč“Lukavac

Grupa  A2:  1.ŽOK“Bosna“Kalesija
                      2.OK“Kula“Gradačac                    
                      3.KS“Tornado-Twisters“Tuzla
                    

Grupa A3:    1.ŽOK“Željezara“Zenica
                       2.ŽOK“Gračanica“ Gračanica                     
                       3. OK“Naša  škola“Kakanj
                       4. OK“Maglaj“Maqglaj

 

Grupa  A4:  1.  OK“Centar-ORT“ Sarajevo
                      2. OK“Novi Grad“Sarajevo
                      3. OK“Vogošća“Vogošća
                      4. Alipašino  Polje-Zvono

 

                     
                        

KADETKINJE  14/15.1.2023 god.

Grupa  A1: 1. OK“Sloboda“Tuzla
                     2. ŽOK“Bosna“Kalesija 
                     3. OK“Kula“Gradačac

             
Grupa  A2: 1.OK“Smeč DN“Brčko
                     2.OK“Naša  škola“Kakanj
                     3.ŽOK“Smeč“Lukavac  
                     4.ŽOK“Napredak“Odžak  
                    

-JUNIORKE  21/22.1.2023 god
Grupa A1: 1.ŽOK“Mikasa“Tuzla
                   2. OK“Sloboda“Tuzla
                   3. OK“Kula“Gradačac
                   4. ŽOK“Napredak“Odžak
                 
Grupa A2: 1.ŽOK“Gračanica“Gračanica
                    2.ŽOK“Žepče“Žepče
                    3.OK“Maglaj
                    4,ŽOK“Smeč“Lukavac

Grupa A 3: 1.OK“Novi Grad“Sarajevo
                     2.OK“Centar-ORT“Sarajevo
                     3.OK“Ilijaš“Ilijaš
                     4.ŽOK“Igman“Ilidža

 

Grupa A 4: 1.ŽOK“Željezara „Zenica
                     2.ŽOK“Kakanj“Kakanj
                     3. OK“Breza 1934“Breza 
                     4.Alipašino  Pole-Zvono
                    


                    

Tačka 2. Donosi  se  Odluka  da  ni  jedna  ekipa  nemože  se  naknadno  prijaviti  u  takmičenje.

DOSTAVLJENO:
-Stranica  Saveza
-a/a                                                                                                    

Takmičarska  Komisija:

  1. Ibrahim Kurtić _____________________

 

  1. Salem Zenunović   _____________________