OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

Broj: 01-11/22

Datum: 21.11.2022. godine.

 

Vrhovni sudija OS F BiH,  na zahtjevdirektora takmičenja OS F BiH, delegira sljedeća službena lica:

FINALE KUPA OS F BiH

ŽENE:

 

ŽOK „IGMAN“ Ilidža- OK „GORAŽDE“ Goražde

27.11.22.godine,-Dvorana: SD “SabitHadžić”­­­­­Ilidža- 19:30.

  

Prvi sudija: Zdravko Jakiša Čapljina);                

Drugi sudija: Armin Mujkić Zenica);     

Delegat-kontrolor:  Faruk Softić  (Breza).

 

MUŠKARCI:

 

HOK “DOMALJEVAC” Domanljevac–OK”BOSNA”, Sarajevo

26.11.2022.godine, -SD“Fra Martina Nedića”, Orašje- 18:00.

 

Prvi sudija: Jasmin Husejnović  (Zenica);     

Drugisudija: Rijad Alić (Kalesija);   

Delegat-kontrolor: Aldijana Zonić (Tuzla).

 

Klub domaćin dužan je da obavijesti službena lica o terminima odigravanja utakmica.

Obaveza komesara OS F BiH je da delegira potreban broj zapisničara i linijskih sudija.

VRHOVNI SUDIJA OS F BIH             DIREKTOR TAKMIČENJA OS F BIH

Faruk Softić                                                  Kemal Arifhodžić