OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

Mjesto i datum: Tuzla, 14.11.2022.

Broj: 2-796-11/22

 

ŽOK ''ALIPAŠINO POLJE''
Sarajevo

Predmet: Mandatna kazna

U skladu sa članom 21. Propozicija za takmičenje OS FBiH od 19.6.2022. godine izriče se mandatna kazna klubu ŽOK ''Alipašino polje'' Sarajevo zbog sljedećeg propusta:

  1. Klub domaćin nije obavijestio Komesara takmičenja Kadetske lige – grupa A, kao ni kancelariju saveza o terminu odigravanja utakmice.

Za navedeni propust izriče se mandatna kazna u iznosu od
585,00KM (sa pdv-om).

Kaznu ste obavezni uplatiti u roku od 5 dana.

Obrazloženje:

ŽOK ''Alipašino polje'' iz Sarajeva je kao klub domaćin bio obavezan da obavijesti Komesara takmičenja i kancelariju saveza o terminu odigravanja utakmice, i to najkasnije 5 dana prije odigravanja utakmice.
Shodno članu 21. Propozicija za takmičenje OS FBiH klubu je izrečena ova Mandatna kazna .

 OS FBiH