OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

Broj: 01-10/22

Datum: 09.10.2022. godine.

Vrhovni sudija OS F BiH,  na zahtjevdirektora takmičenja OS F BiH, delegira slijedeća službena lica:

½  FINALE KUPA OS F BiH

MUŠKARCI: 

 

OK”BOSNA“ Sarajevo—OK”ILIJAŠ” Ilijaš

Prvisudija:                              Adnan Kološ-Sarajevo                     

Drugisudija:                           Melisa Hajdarević-Kakanj                           

Delegat-kontrolor:                 Samir Smajić-Ilidža              

12.10.2022.godine, SD”Skenderija”-Sarajevo  u 19:00 h..

HOK „DOMALJEVAC“ Domaljevac—OK”KAKANJ 78”Kakanj

Prvisudija:                             Admir  Lolić-Živinice

Drugisudija:                           DamirHalilović-Tuzla

Delegat-kontrolor:                 Hamid  Subašić-Kalesija

12.10.2022.godine, SD”Fra Martina Nedića”-Orašje  u  18:00 h

 

ŽENE:

 

OK „GORAŽDE“ Goražde-OK „KULA GRADAČAC“ Gradačac

Prvisudija:                             VedranKrišto-Zenica,

Drugisudija:                           ElvirDizdarević-Goražde

Delegat-kontrolor:                 Adnan Muzur-Hrasnica                                

23.10.2022.godine,SD”MirsadHurić”-Goražde  u 13:00 h.

ŽOK”IGMAN”-Ilidža-OK „SLOBODA“ Tuzla

Prvisudija:                             Jasmin Husejnović-Zenica

Drugisudija:                           AdemAlić-Ilijaš                    

Delegat-kontrolor:                 FarukSoftić-Breza                

12.10.2022.godine, SD”SabitHadžić”-Ilidža  u  18:00 h.

 

Klub domaćin dužan je da obavjesti službena lica o terminima odigravanja utakmica.Obaveza regionalnih komesara OS F BiH je da delegira zapisničara i liniske sudije.

VRHOVNI SUDIJA OS FBiH                DIREKTOR TAKMIČENJA OS F BiH

          Faruk Softić                                                Kemal Arifhodžić