Štampa

TRENERSKI SEMINAR 09.-11.SEPTEMBRA 2022.

AJDINOVIĆI

 

PETAK 9. septembar

 

SUBOTA, 10. septembar

 

NEDELJA, 11. septembar

Napomena: Treneri  koji  ne budu   od  početka  do  kraja  seminara, smatraće  se  kao  da  nisu  bili  prisutni  na  seminaru.

                                                                                                                 OSFBiH