OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

TRENERSKI SEMINAR 09.-11.SEPTEMBRA 2022.

AJDINOVIĆI

 

PETAK 9. septembar

 • Dolazak učesnika seminara do 16.00 h.
 • 16.30-17.30- PROZIVKA  I UVODNA RIJEČ
 • 17.30 -18;15 - MENADŽMENT  NEPROFITNIH SPORTSKIH ORGANIZACIJA  - Prof.dr. Ahmić  Damir
 • 19.30 Večera i slobodne aktivnosti

 

SUBOTA, 10. septembar

 • Doručak - do 8.30 h.
 • 9.00 – INDUSTRIJA SPORTA -Prof. dr Ahmić Damir
 • 10.00 ANTROPOLOŠKO – KINEZIOLOŠKI ASPEKTI  ODBOJKAŠKE  IGRE -  I  DIO  Akademik prof.dr. Branimir  Mikić
 • Ručak i odmor
 • 16:30 - ORGANIZACIJA UTAKMICA -Faruk Softić
 • 17.30 ANTROPOLOŠKO –KINEZIOLOŠKI ASPEKTI  ODBOJKAŠKE  IGRE - II DIO    Akademik prof.dr. Branimir  Mikić
 • 19.30 -Večera i slobodne aktivnosti

 

NEDELJA, 11. septembar

 • Doručak - do 8.30 h.
 • 9.00 –TESTIRANJE UČESNIKA SEMINARA - dvije  grupe
 • 11.00 – Okrugli  sto - Analiza  seminara  i  problematika  Odbojkaškog  sporta  u  BiH.
 • 13.00  Ručak i kraj seminara

Napomena: Treneri  koji  ne budu   od  početka  do  kraja  seminara, smatraće  se  kao  da  nisu  bili  prisutni  na  seminaru.

                                                                                                                 OSFBiH