OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

Pozivaju se klubovi članovi OSFBIH da ukoliko imaju promjena podataka u odnosu na  adresar koji je objavljen na stranici Saveza da popune obraz sa stranice i hitno ga dostave putem e-maila

 

Savez