OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

Obavještavamo Službena lica OSF BiH da će seminar biti održan 23.24 i 25.09.2021 god. u S.R.C.A. Ajdinovići.
Plan i Program seminara bit će na vrijeme objavljen.
-Seminar počinje 23.09.2022 god. u 16.00 h a završava 25.09.2022 u 14.00 h.Za učesnike seminara obezbijeđen je „ ALL INCLUSIVE“. Sva Službena lica OSFBiH koja učestvuju na seminaru dužni su uplatiti 200.00 KM na ŽR: 1020130000064667 u korist OSFBiH.
Svrha doznake: Učešće na seminaru za sezonu 2022/23.
Uplatu izvršiti do 17.09.2022. god.

Ukoliko uplata za Službena lica ne budu izvršena do određenog roka, Službena lica neće moći prisustvovati seminaru.-striktna primjena.
Napomena: Službena lica koji ne budu prisutvovali seminaru od početka do kraja, neće ostvariti uslov za izdavanje individualne licence za sezonu 2022/23.
Ukoliko neko od sl. Lica bude zainteresovan za polaganje za viši rang dužan je da se prijavi kod regionalnog komesara.
OSFBiH