OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

Obavještavamo  Klubove  i  trenere  OS FBiH  da  će  trenerski  seminar  biti  održan  09./10./11.09.2022. g.  u   S.R.C.A. Ajdinovići .

Plan  i  Program  seminara  bit će  blagovremeno  objavljen.
-Seminar  počinje 09.09.2022 god. u  16.00 h, a završava  11.09.2021  u  14.00 h.
Za učesnike   seminara  obezbijeđeno  je „ ALL INCLUSIVE“.                            

Svi  treneri  koji  učestvuju  na  seminaru  dužni  su  uplatiti  280.00 KM  na 
ŽR: 1020130000064667 u  korist  OS FBiH (u  cijenu je  uračunat PDV).
Svrha  doznake: Učešće  na  trenerskom  seminaru  za  sezonu  2022/23. 
Uplatu  izvršiti  do  02.09.2022. god.


Ukoliko uplata  za  trenere  ne bude  izvršena  do  određenog  roka, treneri neće  moći  prisustvovati  seminaru.

Treneri  koji  ne budu  prisutvovali teoretskim predavanjima kao i praktičnom dijelu  seminara  od  početka  do  kraja, neće ostvariti uslov za izdavanje individualne
licence-dozvole  za  rad. Molimo  sve  trenere  da  pročitaju  na  stranici  saveza  Pravilnik  o  licenciranju  trenera  te  da  će  se  isti  kod  izdavanja  licenci  za  sezonu  2022/23 god. striktno  primjenjivati. Seminaru  mogu  prisustvovati  i  treneri  koji  nisu  trenutno  angažovani u  Klubovima  uz  iste  uslove.

Klubovi  koji izvrše uplatu za  trenere  dužani  su  dostaviti  imena  savezu   putem  e-maila kako  bi  savez  izvršio  rezervaciju  za imenovane .

Napomena: Na  seminar  obavezno  dostaviti  ovjerenu  kopiju  diplome (oni koji do sada nisu dostavili u kancelariju OS FBiH).

Ukoliko  neko  želi  jednokrevetnu  sobu  dužan  je  da  uplati  kotizaciju  u  iznosu  od  350.00 KM
( U  CIJENU  URAČUNAT  PDV)  i  da  pismeno  obavijesti  savez  da  je  izvršio  uplatu  kako  bi  se   Hotelu izvijestilo  o  toj rezervaciji.

 

                                                                                                                                  OS FBiH