OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

Na  osnovu  Odluke  Upravnog  odbora  OS FBiH ,

Pozivamo  sve  Klubove , članove  OS FBiH  da  se  prijave  za  takmičenje  u  konkurenciji  KADETI-KINJE  za  takmičarsku  sezonu  2022/23. Prijave  izvršiti  putem  e-maila  saveza  ili  putem  pošte. Sve  prijave  mogu  stizati  na  adresu  saveza  do  30.08.2022 god. kada  će  Takmičarska  komisija  izvršiti  pregled  dospjelih  prijava  i  izvući  parove. Takmičarska  komisija  će  izvući  i  takmičarske  brojeve, a  Direktot  takmičenja  po  bergeru  će napraviti  raspored  utakmica.
Svi  igrači –ice  moraju  biti  registrovani  u  skladu  sa  Važećim  Pravilnikom  o  registraciji.Službena  lica  će imati naknadu   za utakmice  po  Odluci  UO OS FBiH.
Liga  će  se  igrati  po  Kantonima-Regijama  u zavisnosti  od  broja  prijavljenih  ekipa  po  regijama.  UO  će  donijeti  Odluku  o  broju  ekipa  koliko  će  učestvovati  na  završnici  Federalnog  takmičenja. Kalendar  takmičenja  će  naknadno  biti  objavljen  za  ovu  kategoriju.
Uzor  za  ovu  sezonu  je  Liga  Kantona  Sarajevo  koja  je  igrana  u  sezoni  2021/22.

 Prijave koje stignu poslije predviđenog  roka /30.08.2022.god/ neće  se  uzimati  u  razmatranje.

                                                                                                                   OS FBiH