OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

Obaviještavamo  Klubove  članove  OSFBiH  a  koji  se  u  sezoni  2022/23  takmiče  u  Premijer  ligi  BiH, da  su  dužni   potrebnu  dokumentaciju  članova  Kluba  za  registraciju  dostaviti  najkasnije  do  08.08.2022  god.   Takođe  Klubovi  su  dužni  kompletnu  dokumentaciju  dostaviti  u  skladu  sa  Pravilnikom  o  registraciji  u  OSFBiH. Nepotpunu  dokumentaciju  ćemo  vratiti  poštom  Klubu.

 

OSFBiH