OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

Obavještavamo  Članove  Skupštine  OS FBIH da  je  došlo  do  promjene  mjesta  održavanja  Skupštine. Dakle  Skupština  OS FBiH  će  se  održati  11.06.2022 god. sa  početkom  u  12:00 h  u  Novom Tržnom  Centru  Slatina br. 9  gdje  se nalaze  prostorije  Saveza. Skupštini  mogu  prisustvovati  samo  članovi  sa  orginalnom  punomoći.

OS FBiH