OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

Na  sastanku  Takmičarske  komisije  OSFBiH  održanoj  11.04.2022  god.  sa  početkom  u  09:00 h u  Tuzli, na  kojoj  su  prisustvovali   Ibrahim  Kurtić  i  Salem  Zenunović.

Na  sastanku  je  razmatran  sljedeći  :

                                                                          DNEVNI  RED

  1. Pregled i evidencija  prispjelih  prijava  Klubova  za  organizaciju  domaćinstva  Finalnih  turnira  u  mlađim  kategorijama 
  2. Dodjela domaćinstva Finalnih  turnira  u  mlađim 
  3. Određivanje Grupa i  izvlačenje  brojeva  po  Bergeru  za  mlađe 

Nakon  usvojenog  dnevnog  reda  prešlo  se  na  razmatranje  istog.

Tačka  1. Nakon  preuzimanja  prispjelih  prijava  Takmičarska  Komisija  konstatuje  da  su  za  sve  turnire –završnice  Federalnog  prvenstva   prispjele  minimalno  po  1(jedna) prijava  .

Tačka 2. Nakon  otvaranja  prijava  Komisija  je  donijela  Odluku  da  organizaciju  Finalnog  turnira  dodijeli:

MLAĐE  KATEGORIJE:

JUNIORI:PRJAVILI  SE : HOK  DOMALJEVAC   I  OK“BOSNA“SARAJEVO.                (23/24.04.2022 god.).
GRUPA:

  • HOK “Domaljevac”Domaljevac
  • MOK“Jedinstvo“Brčko
  • OK “Bosna” Sarajevo
  • OK “Kakanj 78” Kakanj

Organizator:­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­  OK“BOSNA“SARAJEVO

-Klub  snosi  sledeće  troškove
1.Domaćin  plaća  sve  troškove  tehničke  organizacije  i  troškove  sl. lica,
2. Domaćin  obezbjeđuje  po  1 sendvič  i  vodu  za  sve  učesnike,
3. Snosi  troškove  smještaja  za  sl.lica,
3. 100 KM-najboljem igraču  turnira juniora i  50 KM  za  najboljeg  pionira.

JUNIORI-Raspored  utakmica:

MOK "Jedinstvo" Brčko

-

OK "Bosna" Sarajevo

OK "Kakanj 78" Kakanj

-

HOK "Domaljevac" Domaljevac

OK "Bosna" Sarajevo

-

HOK "Domaljevac" Domaljevac

MOK "Jedinstvo" Brčko

-

OK "Kakanj 78" Kakanj

OK "Kakanj 78" Kakanj

-

OK "Bosna" Sarajevo

DJEČACI  : OK”Bosna”Sarajevo

-

HOK “Domaljevac”Domaljevac

HOK "Domaljevac" Domaljevac

-

MOK "Jedinstvo" Brčko

 

KADETI:PRIJAVILI SE:     OK“KAKANJ 78“KAKANJ i  MOK“Jedinstvo“Brčko (07/08.05.2022 god.)
GRUPA:

  • MOK “Jedinstvo” Brčko
  • OK “Kakanj 78” Kakanj
  • OK “Bosna“Kalesija

Organizator : MOK“Jedinstvo“Brčko
Klub  snosi  sledeće  troškove:
1. Domaćin  plaća   troškove  dvorane,
2.Troškove   organizacije turnira , za  sve  učesnike  turnira  i  obezbjeđuje  flaširanu  vodu,sendviče,
3. Troškove  sl. lica  plaćaju  svi  učesnici  podjednako.
4. Za  najboljeg  igrača  turnira  50 KM.

 

KADETI-Raspored  utakmica:

MOK "Jedinstvo" Brčko

-

SLOBODAN

OK "Kakanj 78" Kakanj

-

OK "Bosna" Kalesija

SLOBODAN

-

OK "Bosna" Kalesija

MOK "Jedinstvo" Brčko

-

OK "Kakanj 78" Kakanj

OK "Kakanj 78" Kakanj

-

SLOBODAN

OK "Bosna" Kalesija

-

MOK "Jedinstvo" Brčko

 

 

-U   ŽENSKOJ  KONKURENCIJI:

DJEVOJČICE:PRIJAVIO  SE:   ŽOK „Smeč“Lukavac (23/24.04.2022  god.)

GRUPA  :

  1. ŽOK “ Smeč” Lukavac
  2. OK “ Smeč-DN” Brčko
  3. OK “Centar-ORT” Sarajevo
  4. OK “ Novi Grad” Sarajevo

 

Organizator :­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ŽOK“Smeč“Lukavac

-Klub  snosi  sledeće  troškove:
1. Klub  snosi  troškove  tehničke  organizacije,
2. Troškove  službenih  lica ,
3. Uplata  novčanih  sredstava  Savezu  u  iznosu  od  250 KM+PDV,
4. Pehare   za  najboljeg  tehničara,srednjeg  blokera,libera  i  najbolju  igračicu,
5. Cijena  smještaja  po  osobi  30 KM u  Hotelu  Milenijum-ekipe  snose  troškove  same  sebi, 7 KM  po obroku  u  Restoranu  Azuro-ekipe  snose  same  sebi  troškove.

DJEVOJČICE: Raspored  utakmica

ŽOK "Smeč" Lukavac

-

OK "Novi Grad" Sarajevo

OK "Smeč-DN" Brčko

-

OK "Centar-ORT" Sarajevo

OK "Novi Grad" Sarajevo

-

OK "Centar-ORT" Sarajevo

ŽOK "Smeč" Lukavac

-

OK "Smeč-DN" Brčko

OK "Smeč-DN" Brčko

-

OK "Novi Grad" Sarajevo

OK "Centar-ORT" Sarajevo

-

ŽOK "Smeč" Lukavac

 

KADETKINJE:   PRIJAVILI  SE:  ŽOK  „Orašje“Orašje  i  OK“Novi  Grad“Sarajevo ( 07/08.05.2022 god.)

GRUPA  :

  1. ŽOK “ Orašje” Orašje
  2. OK “ Kula-Gradačac” Gradačac
  3. OK “Čelik-R “ Zenica
  4. OK “Maglaj” Maglaj
  5. OK”Centar ORT” Sarajevo
  6. OK”Novi Grad”Sarajevo


Organizator: ŽOK“ORAŠJE“ORAŠJE

 Klub  snosi  sledeće  troškove:

1. Klub  snosi  troškove  tehničke  organizacije,
2. Troškove  službenih  lica  i  pansionske  usluge  sl.licima,
3. Najboljoj  igračici  turnira  100  KM i  pehar,
4. Najboljim  igračicama  „libero  i  dizaču  “  po  50 KM,
5.Uplata  Savezu  300 KM+PDV.

KADETKINJE:Raspored  utakmica

Grupa  A:1.  ŽOK“Orašje“Orašj
                  2. OK“Čelik-R“Zenica
                  3.  OK“Novi Grad“Sarajevo

A

ŽOK "Orašje" Orašje

-

SLOBODAN

OK "Čelik-R" Zenica

-

OK "Novi Grad" Sarajevo

SLOBODAN

-

OK "Novi Grad" Sarajevo

ŽOK "Orašje" Orašje

-

OK "Čelik-R" Zenica

OK "Čelik-R" Zenica

-

SLOBODAN

OK "Novi Grad" Sarajevo

-

ŽOK "Orašje" Orašje

 

Grupa B: 1.OK“Kula –Gradačac“Gradačac
                  2.OK“Maglaj“Maglaj
                  3. OK“Centar-ORT“SARAJEVO

B

OK "Kula Gradačac" Gradačac

-

SLOBODAN

OK "Maglaj" Maglaj

-

OK "Centar-ORT" Sarajevo

SLOBODAN

-

OK "Centar-ORT" Sarajevo

OK "Kula Gradačac" Gradačac

-

OK "Maglaj" Maglaj

OK "Maglaj" Maglaj

-

SLOBODAN

OK "Centar-ORT" Sarajevo

-

OK "Kula Gradačac" Gradačac

Utakmice  u  grupama  igraju  se  na  sledeći  način:
1. Prva  utakmica  Grupa  A.  2. Druga  utakmica  Grupa  B.  3.Treća  utakmica  Grupa  A. 4.Četvrta  utakmica  Grupa  B.  5.Peta  utakmica  Grupa  A.  6.Šesta  utakmica  Grupa  B.

-Utakmica  za  3  mjesto  : drugoplasirane  A2 –B2
-Utakmica  za  1  mjesto  :  prvoplasirane   A1 –B1

JUNIORKE:PRIJAVIO  SE : ŽOK“Igman“Ilidža  (14/15.05.2022 g0d)

GRUPA :

  1. OK “Sloboda” Tuzla
  2. OK “Centar-ORT” Sarajevo
  3. ŽOK “ Igman” Ilidža
  4. OK “ Kula-Gradačac” Gradačac

Organizator : ŽOK“Igman „Ilidža

 –Klub  snosi  sledeće  troškove:
1. Klub  snosi  troškove  dvorane,
2.Troškove  sl. lica  snose  sve  ekipe  podjednako  i troškove  doktora,redara  i  spikera.
3.Obezbjeđuje  sendviče  i  vodu  za  prvi  dan  takmičenja
4.Uplata  savezu  300 KM+PDV.

JUNIORKE:Raspored  utakmica

OK "Sloboda" Tuzla

-

OK "Kula Gradačac" Gradačac

OK "Centar-ORT" Sarajevo

-

ŽOK "Igman" Ilidža

OK "Kula Gradačac" Gradačac

-

ŽOK "Igman" Ilidža

OK "Sloboda" Tuzla

-

OK "Centar-ORT" Sarajevo

OK "Centar-ORT" Sarajevo

-

OK "Kula Gradačac" Gradačac

ŽOK "Igman" Ilidža

-

OK "Sloboda" Tuzla

 

Napomena:Svi  turniri  se  igraju  u  skladu  sa  Važećim  aktima  saveza i Propozicijama  takmičenja  za  mlađe  kategorije.Sve  utakmice  se  igraju  po  rasporedu  kako  stoji  i  nemogu  se  mijnjati.Svi  Klubovi  koji  su  ponudili  uplate Savezu  dužni  su  uplatu  izvršiti  do  15.04.2022 god.

 

 

DOSTAVLJENO:
-Stranica  Saveza
-a/a
-Klubovi

                                                                                                     Takmičarska  Komisija:

  1. Ibrahim Kurtić   _____________________

 

  1. Salem Zenunović _____________________