OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

Na sjednici Upravnog odbora OSFBiH održanoj 26.03.2022 god. u Zavidovićima, donijeta je Odluka broj : 1750-03/22 god. da su svi Klubovi članovi OSFBiH, obavezni pismeno prijaviti se za takmičenje u sezoni 2022/23 god. u sledećim ligama:
- SUPER LIGA ZA MUŠKARCE,
- PRVA LIGA FEDERACIJE BiH ZA ŽENE.
Na osnovu pismenih prijava usvojiće se Propozicije takmičenja i Anex Propozicija za sezonu 2022/23 god.
Prijaviti se mogu i novoformirani Klubovi koji ispunjavaju uslove u skladu sa Pravilnikom o registraciji u OSFBiH.
Prijavu izvršiti najkasnije do 15.06.2022 god. Oni Klubovi koji ne izvrše pismenu prijavu neće biti uvršteni u sistem takmičenje za sezonu 2022/23 god.

Naknadne prijave nisu moguće.
Upravni odbor OSFBiH