OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

Na osnovu Odluke Upravnog odbora OSFBiH Broj :1315-02/21 od 17.02.2021 god.

Pozivamo sve Klubove članove OSFBiH da se prijave za takmičenje u ligi mladih za sezonu 2020/21. Prijave izvršiti putem maila saveza ili putem pošte. Sve prijave moraju stići na adresu saveza do 06.04.2021 god. do 12:00 h, kada će Takmičarska komisija izvršiti pregled prispjelih prijava i odrediti grupe. U ligi mladih učestvuju igrači-ce rođ. 1.1.2004 i mlađi. Svi igrači –ce moraju biti registrovani u skladu sa Važećim Pravilnikom o registraciji.

Neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

                                                                                                              OS FBiH