OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

 

Broj: 02-02/21

Datum: 20.02.2021. godine.

N A L O G

za obavljanje dužnosti službenih lica

ZAOSTALIH UTAKMICA

 

 

10. Kolo I ŽFL A-2, OS F BiH- (žene).

OK“Breza 1934“,Breza-----OK“Mostar“,Mostar

24.02.2021.godine, MSŠ“Mak Dizdar“, Breza 17:00h.

Prvi sudija:                      Majra Hozić-                   (Sarajevo),            

Drugi sudija                     Ivona Jozić-                     (Ilijaš),        

Delegat-kontrolor:           Adnan Muzur-               (Hrasnica).

Klub domaćin dužan je da obavijesti službena lica o terminu odigravanja utakmica.

VRHOVNI SUDIJA OS F BIH             DIREKTOR TAKMIČENJA OS F BIH

Faruk Softić                                                Kemal Arifhodžić