NOVOSTI

Na  sastanku  Takmičarske  komisije  OSFBiH  održanoj   13.12.2021  god.  sa  početkom  u   10:00  h, u  prostorijama  Saveza  u  Tuzli, na  kojoj  su  prisustvovali   Ibrahim  Kurtić  i Salem  Zenunović .

Na  sastanku  je  razmatran  sljedeći:

                                                                          DNEVNI  RED

  1. Pregled i evidencija prispjelih  prijava  klubova  za  takmičenje  u     mlađim  kategorijama  i  određivanje  domaćinstva.

Nakon  usvojenog  dnevnog  reda  prešlo  se  na  razmatranje  istog.

 

 

Tačka  1.

DJEČACI  08/09.1.2022 god.

  1. OK“Bosna“Sarajevo
  2. HOK „Domaljevac“Domaljevac
    Obadvije ekipe idu  na  završnicu  Federalnog 

 

KADETI  15/16.1.2022 god.

Grupa A1: 1.HOK „Domaljevac“Domaljevac
                    2.OK „Kakanj 78 „Kakanj
                    3.MOK „Jedinstvo“Brčko
                    4.OK“Bosna“Kalesija

Organizator: „ HOK  Domaljevac“. Domaćin  snosi  troškove  dvorane  (DVORANA  U  ORAŠJU  FRA  MARTINA  NEDIĆA)  i  kompletnu  tehničkU  organizacijU. Svi  Klubovi  učesnici zajednički  snose  troškove  sl. Lica.

Tri  ekipe  idu  na  završnicu  FBiH.

 

JUNIORI  22/23.1.2022 god.

Grupa  A1: 1.HOK „Domaljevac“Domaljevac
                     2.OK „Bosna „Kalesija
                     3. MOK“Jedinstvo“Brčko

Organizator: HOK „ Domaljevac“ Domaljevac . Domaćin  snosi  troškove  dvorane  (DVORANA  U  ORAŠJU  FRA  MARTINA  NEDIĆA)  i  kompletnu  tehničku  organizaciju. Svi  Klubovi  učesnici zajednički  snose  troškove  sl. Lica.

 

 

Grupa  A2: 1. OK“Kakanj  78“ Kakanj
                     2. OK“Bosna“Sarajevo
                     3. OK“7 Lukavac“Lukavac
Organizator  OK“Bosna“Sarajevo. Sve  troškove  turnira  snosi  domaćin.
Po  dvije  ekipe  idu  na  završncu  Federacije  BiH.

 

-DJEVOJČICE: 08/09.1.2022 god.

Grupa  A1:  1. ŽOK „Smeč“ Lukavac
                      2.ŽOK“Napredak“Odžak   
                      3.OK“Stars“Živinice
                      4.UOK“Mikasa“Tuzla
                      5.OK“Srebrenik“Srebrenik                

  Organizator  ŽOK“Smeč“Lukavac.Snosi  troškove  dvorane  i  kompletne  tehničke  organizacije  turnira. Domaćin  snosi  još  sledeće  troškove:
-Nagrada  za  najboljeg  pojedinca  turnira  pehar novčana  nagrada -60 KM,
-Pehar  za  najboljeg  tehničara,srednjeg  blokera i  libera.  
-Trokove  sl. Lica  snose  ekipe  učesnici  u  jednakom  dijelu.
Turnir  se  igra  2(dva)dana.

Grupa  A2:  1. OK“Sloboda“ Tuzla
                      2. ŽOK“Bosna“Kalesija
                      3. OK“Maglaj“Maglaj
                      4. OK“Smeč-DN“Brčko
                      5. ŽOK“Orašje“Orašje

Organizator  ŽOK“Orašje “Orašje.  Troškove  kompletnog  turnira  snosi  domaćin.
Turnir  se  igra 2 (dva)  dana.

Grupa  A3:  1. OK“Jajce-Nansen“Jajce
                      2. ŽOK“Bihać“Bihać
                      3. ŽOK“Kakanj“Kakanj
                      4. OK“Naša  Škola Sporta“ Kakanj
                      5. OK“Centar-ORT“ Sarajevo
Organizator  OK“Jajce-Nansen“Jajce. Domaćin  snosi  troškove  dvorane,obezbjeđuje  za  sve  učesnike  sendviće  i  osvježenje .Troškove  Sl. Lica  snose  svi  učesnici  podjednako.  Turnir  se  igra  1 (jedan  )dan  na  dva  terena.  

Grupa A4:    1.OK“Novi  Grad“ Sarajevo
                       2.OK“Block  -out“Sarajevo
                       3. OK“Goražde „ Goražde
                       4.SA“ Volley“ Sarajevo
                       5. ŽOK“Igman“Ilidža
  Organizator  ŽOK“Igman „Ilidža.. Troškove  sl.lica  snose  svi  učesnici podjednako.Troškove  dvorane  u  iznosu  od  800  KM  snose  svi  učesnici  podjednako  kao  i  troškove  Doktora  i  redarske  službe.  
-Turnir  se  igra  2(dva)dana.
  Po  jedna  prvoplasirana  ekipa iz  svake  grupe  ide  na  završnicu  FBiH.

KADETKINJE  15/16.1.2022 god.

Grupa  A1: 1.OK“Sloboda“Tuzla
                     2. ŽOK“Orašje“Orašje
                     3. OK“Stars“Živinice  
                     4. OK“Smeč-DN“Brčko            
Organizato  OK“Sloboda“ Tuzla.  Troškovi  dvorane   200 KM , po  ekipi. Troškovi  sl. Lica  snose  sve  ekipe  podjednako.
-Turnir  se  igra  1(jedan)dan.    

Grupa A2: 1. ŽOK“Bosna“Kalesija
                    2.UOK“Mikasa“Tuzla
                    3.OK“Srebrenik“Srebrenik
                    4. OK“Kula-Gradačac“Gradačac  
-Organizator  OK“Srebrenik“Srebrenik. Troškove  dvorane  i  tehničke  organizacije  snosi  organizator.Trošlove  sl.lica  svi  učesnici  podjednako.         

-Turnir  se  igra  1(jedan)dan.    

Grupa A3:  1. ŽOK“Željezara“Zenica 
                     2. ŽOK“Kakanj“Kakanj
                     3. OK“Jajce-Nansen“Jajce
                     4. OK“Čelik-R“Zenica    
Organizator ŽOK“Kakanj“Kakanj. Troškove  sl. Lica  snose  svi  učesnici  podjednako.
Tehničku  organizaciju  kompletnu  snosi  domaćin. Domaćin  obezbjeđuje  za sve  učesnike  turnira  sendviće  i  vodu.
-Turnir  se  igra  1(jedan)dan.    

 

Grupa  A 4:    1. OK“Maglaj“Maglaj
                         2. ŽOK“Smeč“ Lukavac
                         3. ŽOK“Napredak“Odžak

Organizator ŽOK“Napredak“Odžak. Troškove  sl. Lica  snose  svi  učesnici  podjednako.
Tehničku  organizaciju  kompletnu  snosi  domaćin. Domaćin  obezbjeđuje  za sve  učesnike  turnira  sendviće  i  vodu.
-Turnir  se  igra  1(jedan)dan.    
-Po  jedna  ekipa  u  kadetskoj  kategoriji ide  na  završnicu  FBiH.      

            -JUNIORKE  22/23.1.2022 god
Grupa A1: 1.UOK“Mikasa“Tuzla
                   2. OK“Sloboda“Tuzla
                   3. OK“Stars“Živinice
                   4. OK“Maglaj“Maglaj
                   5. OK“Srebrenik“Srebrenik

Organizato  OK“Stars “ Živinice.  Troškovi  dvorane   125  KM , po  ekipi. Troškovi  sl. Lica  snose  sve  ekipe  podjednako. Domaćin  obezbjeđuje  vodu  za sve  učesnike  i  nagradu  za  najboljeg  igrača  turnira.
-Turnir  se  igra  2(dva)dana.

Grupa A2: 1. OK“Ilijaš“Ilijaš
                    2.OK“Troglav“Livno
                    3.OK“Centar-ORT“Sarajevo
                    4. ŽOK“Kakanj“Kakanj
                    5.OK“Block-OUT“Zenica

Organizator Ž OK“Kakanj “Kakanj.  Domaćin  snosi  troškove  dvorane, obezbjeđuje sendviće  i  vodu  za  sve  učesnike  turnira. Troškove  sl. Lica  snose  svi  učesnici  podjednako.
-Turnir  se  igra  2(dva)dana.

Grupa A 3: 1.OK“Novi Grad“Sarajevo
                     2.SA“Volley“Sarajevo
                     3.ŽOK“Igman“Ilidža
                     4.OK“Block-OUT“Sarajevo  

Organizator  ŽOK“Igman “Ilidža. Troškove    dvorane  snose  učesnici  120 KM  po  ekipi .Troškove  Sl. Lica  snose  svi  učesnici  podjednako, kao  Doktora  i  redarske  službe. -Turnir  se  igra  1(jedan)dan.    

Grupa A 4: 1.ŽOK“Orašje“Orašje
                    2. ŽOK“Napredak“Odžak
                    3. ŽOK“Smeč“Lukavac
                    4. ŽOK“Žepče“Žepče
                    5.OK“Kula-Gradačac“Gradačac

Organizator ŽOK“Napredak“Odžak. Troškove  sl. Lica  snose  svi  učesnici  podjednako.
Tehničku  organizaciju  kompletnu  snosi  domaćin. Domaćin  obezbjeđuje  za sve  učesnike  turnira  sendviće  i  vodu.
-Turnir  se  igra  2(dva)dana.    

Prvaci  grupa  plasiraće  se  na  završni  turnir  FBiH.

Tačka  2. Donosi  se  Odluka  da  ni  jedna  ekipa  nemože  nastupiti  na  takmičenju  za  mlađe  kategorije  ako  ima  neizvršenih  finansijski  obaveza  prema  OSFBiH  po  bilo  kom  osnovu.
Tačka 3. Donosi  se  Odluka  da  domaćini  moraju  obezbijediti tople  dvorane  čitavo  vrijeme  dok  se  igraju  utakmice.

Na svim  turnirima  utakmice   u  prvom  krugu    igraju se  u  dva  dobijena  seta. Na turnirima  se  primjenjuju   Važeća  akta  saveza.

DOSTAVLJENO:
-Stranica  Saveza
-a/a

                                                                                                     Takmičarska  Komisija:

  1. Ibrahim Kurtić  _____________________
  2. Salem Zenunović _____________________