OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

 

Na sastanku Takmičarske komisije OSFBiH održanoj   2.12.2020 god. sa početkom u   13:00 h, u prostorijama Saveza u Tuzli, na kojoj su prisustvovali   Jasmin Halilović i Slavko Grgić .

Na sastanku je razmatran sljedeći :

                                                                         DNEVNI RED

  1. 1.Pregled i evidencija prispjelih prijava Klubova za takmičenje u mlađim kategorijama i određivanje domaćinstva.

Nakon usvojenog dnevnog reda prešlo se na razmatranje istog.

 

 

Tačka 1.

DJEČACI 09/10.1.2021 god.

  1. 1.OK“Bužim“ Bužim

KADETI 16/17.1.2021 god.

Grupa A1: 1.HOK „Domaljevac“Domaljevac
                   2.OK „Bosna „Kalesija
                   3.OK „Jedinstvo“Brčko

Organizator HOK Domaljevac. Domaćin snosi troškove dvorane (DVORANA U ORAŠJU). Svi Klubovi zajednički snose troškove sl. Lica.

Grupa A2: 1.OK „Krivaja“Zavidovići
                   2. OK „Bužim“Bužim
                   3. OK“Kakanj 78“ Kakanj

Organizator OK“Kakanj 78“Kakanj. Troškove Sl. Lica svi učesnici podjednako participiraju. Ostale troškove turnira snosi organizator.
Po dvije ekipe idu na završncu Federacije BiH.

JUNIORI 09/10.1.2021 god.

Grupa A1: 1.HOK „Domaljevac“Domaljevac
                     2.OK „Gradina-Herceg“Srebrenik
                     3. OK“Bosna“Kalesija
                     4. OK“Jedinstvo“Brčko

Organizator HOK Domaljevac. Domaćin snosi troškove dvorane (DVORANA U ORAŠJU). Svi Klubovi zajednički snose troškove sl. Lica.

 

 

Grupa A2: 1.OK „Krivaja“Zavidovići
                    2. OK „Bihać“Bihać
                     3. OK“Kakanj 78“ Kakanj
                     4. OK“Bosna“Sarajevo

Organizator OK“Kakanj 78“Kakanj. Troškove Sl. Lica svi učesnici podjednako participiraju. Ostale troškove turnira snosi organizator. Igra se 24.1.2021 god. (nedjelja)
Po dvije ekipe idu na završncu Federacije BiH.

-DJEVOJČICE:23/24.1.2021 god.

Grupa A1: 1. ŽOK „Smeč“ Lukavac
                     2. OK“Kula“Gradačac
                     3. OK“Bužim“ Bužim
                     4. OK „Smeč DN“Brčko
Organizator ŽOK“Smeč“Lukavac.Svi učesnici plaćaju po 350 KM za kompletan turnir.  
Igra se 23.1.2021 god. (subota)

Grupa A2: 1. OK“Sloboda“ Tuzla
                     2. KS“Stars“Živinice
                     3. OK“Gradina-Herceg“Srebrenik
                     4. OK“Maglaj“Maglaj

Organizator OK“Maglaj“Maglaj. Svi učesnici plaćaju troškove dvorane u ukupnom iznosu od 400 KM. Troškove sl. Lica snose svi učesnici podjednako.

Grupa A3: 1. OK“Jajce-Nansen“Jajce
                     2.OK“Krivaja“Zavidovići
                     3. ŽOK“Kakanj“Kakanj
                     4. ŽOK „Bosna“ Kalesija
Organizator ŽOK“Kakanj“Kakanj. Svi učesnici plaćaju dvoranu po 120 KM.Troškove Sl. Lica snose svi učesnici podjednako. Igra se 23.1.2021 god. (subota)

Grupa A4:   A 4.1:   1.OK“Novi Grad“ Sarajevo
                                   2. ŽOK“Napredak“Odžak
                                   3. OK“Breza 1934“Breza

Organizator OK“Novi Grad“Sarajevo. Troškove sl.lica snose svi učesnici podjednako.Domaćin obezbjeđuje 50 KM –za najbolju igračicu turnira.   Igra se 23.1.2021 god. (subota)
                   A 4 2:     1. SA“Volley“Sarajevo
                                   2. OK“Vogošća“Vogošća
                                 3. SOK“Mostar“ Mostar
Organizator OK“Vogošća“Vogošća. Svi učesnici plaćaju troškove dvorane u  iznosu od 250 KM po ekipi. Troškove sl. Lica snose svi učesnici podjednako. Igra se 23.1.2021 god.(nedjelja)

Pobjednici podgrupa A 4.1 i A4.2 igraju za prvaka A4 grupe.
Po jedna prvoplasirana ekipa ide na završnicu FBiH.


KADETKINJE 16/17.1.2021 god.

Grupa A1: 1.ŽOK“Smeč“ Lukavac
                   2.OK“Sloboda“Tuzla
                   3. ŽOK“Gračanica-Fortex“Gračanica
                   4. OK“Kula“Gradačac
                   5.ŽOK“Napredak“Odžak
Organizator ŽOK“Gračanica-Forteks“Gračanica. Kotizacija po ekipi za dvoranu iznosi 120 KM. Troškove sl.lica plaćaju svi učesnici podjednako.
                  

Grupa A2: 1.OK“Smeč DN“Brčko
                   2.OK“Krivaja“Zavidovići
                   3. KS“Stars“Živinice
                   4. OK“Maglaj“Maglaj

Organizator OK“Maglaj“Maglaj. Svi učesnici plaćaju troškove dvorane u ukupnom iznosu od 400 KM. Troškove sl. Lica snose svi učesnici podjednako.

                  

Grupa A3: 1. SA“Volley“Sarajevo
                     2. OK“Novi Grad“Sarajevo
                     3. OK“Vogošća“Vogošća
                     4. ŽOK“Kakanj“Kakanj

Organizator ŽOK“Kakanj“Kakanj. Troškove sl. Lica snose svi učesnici podjednako.

 

GRUPA A4: 1. OK „ Čelik-R“Zenica
                   2. OK“Blok-Block out“Zenica
                   3. OK“Bužim“Bužim
                   4. OK“Jajce-Nansen“Jajce    
Organizator OK“Block-Out“Zenica. Troškove dvorane 110 KM po ekipi.Troškove Sl. Lica plaćaju svi učesnici podjednako.
Po jedna ekipa ide na završnicu FBiH.                  

-JUNIORKE 09/10.1.2021 god.
Grupa A1: 1.ŽOK“Smeč“Lukavac
                   2. OK“Kula“Gradačac
                   3. OK“Sloboda“Tuzla
                   4. ŽOK“Gračanica-Forteks“Gračanica

Organizator ŽOK“Gračanica-Forteks“Gračanica. Kotizacija po ekipi za dvoranu iznosi 120 KM. Troškove sl.lica plaćaju svi učesnici podjednako.
                  

Grupa A2: 1. OK“Maglaj“Maglaj
                   2. ŽOK“Žepče“Žepče
                   3. ŽOK“Napredak“Odžak
                   4.OK“Krivaja“Zavidovići
                   5. ŽOK“Željezara“Zenica

Organizator OK“Maglaj“Maglaj. Svi učesnici plaćaju troškove dvorane u ukupnom iznosu od 400 KM. Troškove sl. Lica snose svi učesnici podjednako.

Grupa A3: 1.ŽOK“Kakanj“Kakanj
                     2.OK“Novi Grad“Sarajevo
                     3.SA“Volley“Sarajevo
                     4.OK“Čelik-R“Zenica

Organizator ŽOK“Kakanj“Kakanj. Troškove tehničke organizacije kao i troškove dvorane snosi organizator .Troškove Sl. Lica snose svi učesnici podjednako.   Igra se 9.1.2021 god. (subota)

Prvaci grupa plasiraće se na završni turnir FBiH.

Tačka 2. Donosi se Odluka da ni jedna ekipa nemože nastupiti na takmičenju za mlađe kategorije ako ima neizvršenih finansijski obaveza prema OSFBiH po bilo kom osnovu.

Na svim turnirima utakmice   u prvom krugu  igraju se u dva dobijena seta. Na turnirima se primjenjuju   Važeća akta saveza.

Odlukom Upravnog Odbora OSFBiH Br: 1185-12/20 od 22.12.2020 god. određeni su termini pojedinih turnira za ml.kategorije i oni se striktno moraju poštovati. Fiksni tremini su obojeni u crvenu boju.

DOSTAVLJENO:
-Stranica Saveza
-a/a

                                                                                                     Takmičarska Komisija:

  1. 1.Jasmin Halilović _____________________
  2. 2.Slavko Grgić         _____________________