Štampa

Na  sastanku  Takmičarske  komisije  OSFBiH  održanoj   1.12.2021  god.  sa  početkom  u   10:00 h u  prostorijama  Saveza  u  Tuzli, na  kojoj  su  prisustvovali   Ibrahim  kurtić-Predsjednik  i  Salem  Zenunović-čla..

Na  sastanku  je  razmatran  sljedeći  :

                                                                          DNEVNI  RED

 

  1. Pregled i evidencija prispjelih  prijava  Klubova  za  takmičenje  u   mlađim  kategorijama  i  određivanje 


Nakon  usvojenog  dnevnog  reda  prešlo  se  na  razmatranje  istog.

 

Tačka 1.    U  muškoj  konkurenciji  prijavilo  se   :

DJEČACI 08/09.1.2022 god.

  1. OK“Bosna“Sarajevo
  2. HOK „Domaljevac“Domaljevac

 

KADETI  15/16.1.2022 god.

Grupa A1: 1.HOK „Domaljevac“Domaljevac
                    2.OK „Kakanj 78 „Kakanj
                    3.MOK „Jedinstvo“Brčko
                    4.OK“Bosna“Kalesija

 

JUNIORI  22/23.1.2022 god.

Grupa  A1: 1.HOK „Domaljevac“Domaljevac
                     2.OK „Bosna „Kalesija
                     3. MOK“Jedinstvo“Brčko


Grupa  A2: 1. OK“Kakanj  78“ Kakanj
                     2. OK“Bosna“Sarajevo
                     3. OK“7 Lukavac

 

-DJEVOJČICE:08/09.1.2022 god.

Grupa  A1:  1. ŽOK „Smeč“ Lukavac
                      2.ŽOK“Napredak“Odžak   
                      3.OK“Stars“Živinice
                      4.UOK“Mikasa“Tuzla
                      5.OK“Srebrenik“Srebrenik                

Grupa  A2:  1. OK“Sloboda“ Tuzla
                      2. ŽOK“Bosna“Kalesija
                      3. OK“Maglaj“Maglaj
                      4. OK“Smeč-DN“Brčko
                      5. ŽOK“Orašje“Orašje

Grupa  A3:  1. OK“Jajce-Nansen“Jajce
                      2. ŽOK“Bihać“Bihać
                      3. ŽOK“Kakanj“Kakanj
                      4. OK“Naša  Škola“ Kakanj
                      5. OK“Centar-ORT“ Sarajevo

Grupa A4:    1.OK“Novi  Grad“ Sarajevo
                       2.OK“Block  -out“Sarajevo
                       3. OK“Goražde „ Goražde
                       4.SA“ Voley“ Sarajevo
                       5. ŽOK“Igman“Ilidža

                     
                        

KADETKINJE  15/16.1.2022 god.

Grupa  A1: 1.OK“Sloboda“Tuzla
                     2. ŽOK“Orašje“Orašje
                     3. OK“Stars“Živinice  
                     4. OK“Smeč-DN“Brčko                  

Grupa A2: 1. ŽOK“Bosna“Kalesija
                    2.UOK“Mikasa“Tuzla
                    3.OK“Srebrenik“Srebrenik
                    4. OK“Kula-Gradačac“Gradačac


Grupa A3:  1. ŽOK“Željezara“Zenica  
                     2. ŽOK“Kakanj“Kakanj
                     3. OK“Jajce-Nansen“Jajce
                     4. OK“Čelik-R“Zenica     

                                       
Grupa  A 4:    1. OK“Maglaj“Maglaj
                         2. ŽOK“Smeč“ Lukavac
                         3. ŽOK“Napredak“Odžak

-JUNIORKE  22/23.1.2022 god
Grupa A1: 1.UOK“Mikasa“Tuzla
                   2. OK“Sloboda“Tuzla
                   3. OK“Stars“Živinice
                   4. OK“Maglaj“Maglaj
                   5. OK“Srebrenik“Srebrenik

Grupa A2: 1. OK“Ilijaš“Ilijaš
                    2.OK“Troglav“Livno
                    3.OK“Centar-ORT“Sarajevo
                    4. ŽOK“Kakanj“Kakanj
                    5.OK“Block-OUT“Zenica

Grupa A 3: 1.OK“Novi Grad“Sarajevo
                     2.SA“Volley“Sarajevo
                     3.ŽOK“Igman“Ilidža
                     4.OK“Block-OUT“Sarajevo

Grupa A 4: 1.ŽOK“Orašje“Orašje
                    2. ŽOK“Napredak“Odžak
                    3. ŽOK“Smeč“Lukavac
                    4. ŽOK“Žepče“Žepče
                    5.OK“Kula-Gradačac“Gradačac
Tačka 2. Donosi  se  Odluka  da  ni  jedna  ekipa  nemože  se  naknadno  prijaviti  u  takmičenje.

DOSTAVLJENO:
-Stranica  Saveza
-a/a                                                                                                     Takmičarska  Komisija:

  1. Ibrahim Kurtić _____________________

 

  1. Salem Zenunović   _____________________