OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

Na sastanku Takmičarske komisije OSFBiH održanoj   2.12.2020 god. sa početkom u   14:30 h u prostorijama Saveza u Tuzli, na kojoj su prisustvovali   Jasmin Halilović i Slavko Grgić .

Na sastanku je razmatran sljedeći :

                                                                         DNEVNI RED

  1. 1.Pregled i evidencija prispjelih prijava Klubova za takmičenje u mlađim kategorijama i određivanje domaćinstva.


Nakon usvojenog dnevnog reda prešlo se na razmatranje istog.

Tačka 1. Takmičarska komisija je prihvatila naknadne prijave domaćinstva pod uslovom:

1.Da svaka ekipa uplati Kotizaviju po 117 KM –po kategoriji u suprotnom neće moći uzeti učešće na turnirima i protiv istih će se primjeniti akta saveza.

 

-DJEVOJČICE:23/24.1.2021 god.

Grupa : A1.     1. ŽOK „iGMAN“ ILIDŽA
                           2.OK“CENTAR-ORT“SARAJEVO
                           3.OK“GORAŽDE“GORAŽDE

Organizator ŽOK „IGMAN“Ilidža. Troškove dvorane i sl. Lica i ostale troškove organizacije turnira snose svi učesnici podjednako.

               A 2.     1.ŽOK“ORAŠJE“ORAŠJE
                           2.ŽOK“GRAČANICA_FORTEKS“GRAČANICA
                           3.OK“TROGLAV“LIVNO
            
Organizator ŽOK“Gračanica-Forteks“Gračanica . Troškove sl.lica plaćaju svi učesnici podjednako. Nagrada najboljoj igračici 50 KM.
-Pobjednik iz ove dvije grupe ide na završnicu FBiH.

KADETKINJE 16/17.1.2021 god.

 

Grupa : A1.     1. ŽOK „iGMAN“ ILIDŽA
                           2.OK“CENTAR-ORT“SARAJEVO
                           3.OK“GORAŽDE“GORAŽDE

Organizator ŽOK „IGMAN“Ilidža. Troškove dvorane,sl. Lica i ostale troškove organizacije turnira snose svi učesnici podjednako.

               A 2.     1.ŽOK“ORAŠJE“ORAŠJE
                           2.OK“MIKASA“TUZLA
                           3.OK“TROGLAV“LIVNO

Organizator OK „Mikasa“Tuzla. Troškove   Sl. Lica i ostale troškove organizacije turnira snose svi učesnici podjednako.
-Pobjednik iz ove dvije grupe ide na završnicu FBiH.

 

-JUNIORKE 09/10.1.2021 god.

Grupa : A1.     1. ŽOK „iGMAN“ ILIDŽA
                           2.OK“CENTAR-ORT“SARAJEVO
                          3.ŽOK“ORAŠJE“ORAŠJE
                           4.OK“TROGLAV“LIVNO

Organizator OK „TROGLAV“Livno. Troškove dvorane i tehničke organizacije snosi Organizator. Troškove sl. Lica , organizacije turnira snose svi   učesnici podjednako.
Organizator obezbjeđuje po 1 obrok za sve učesnike turnira.

-Pobjednik iz ove dvije grupe ide na završnicu FBiH.

Tačka 2. Donosi se Odluka da ni jedna ekipa nemože nastupiti na takmičenju za mlađe kategorije ako ima neizvršenih finansijski obaveza prema OSFBiH po bilo kom osnovu.

Tačka 3. Donosi se Odluka da ni jedna ekipa nemože se naknadno prijaviti u takmičenje .

Na svim turnirima utakmice   u prvom krugu   igraju se u dva dobijena seta. Na turnirima se primjenjuju   Važeća akta saveza

 

DOSTAVLJENO:
-Stranica Saveza
-a/a

 

                                                                                                     Takmičarska Komisija:

  1. 1.Jasmin Halilović_____________________
  2. 2.Slavko Grgić         _____________________