OBAVJEŠTENJA I NOVOSTI

Broj: 01-11/21

Datum: 15.11.2021. godine.

N A L O G

za obavljanje dužnosti službenih lica

Vrhovni sudija OS F BiH,  na zahtjevdirektora takmičenja OS F BiH, delegira sljedeća službena lica:

FINALE KUPA OS F BiH

ŽENE:

 

  1. OK „SLOBODA“ Tuzla- ŽOK „IGMAN“ Ilidža

20.11.21.godine, (subota) u  19:00 h-Dvorana: SD “Mejdan”­­­­­

  

Prvisudija: Jasmin Husejnović  (Zenica);                   

Drugisudija: EdinBegović           (Zenica);      

Delegat-kontrolor:  AldijanaZonić         (Tuzla).

 

MUŠKARCI:

 

  1. HOK “DOMALJEVAC” Domanljevac–OK”GRADINA HERCEG”, Srebrenik

21.11.2020.godine,(nedjelja) u  17:00 h-SD“Fra Martina Nedića”, Orašje

 

Prvisudija :              Armin Mujkić         (Zenica);      

Drugisudija:                      Amela Ahmetović   (Odžak);      

Delegat-kontrolor:             Faruk Softić            (Breza).

 

Klub domaćin dužan je da obavijesti službena lica o terminima odigravanja utakmica.

Obaveza komesara OS F BiH je da delegira potreban broj zapisničara i linijskih sudija.

VRHOVNI SUDIJA OS F BIH              DIREKTOR TAKMIČENJA OS F BIH

Faruk Softić                                                   Kemal Arifhodžić